"Et hjem er et sted, hvor man ser værdien i at være sammen om noget og kærer sig om hinanden - og det bliver de frivillige en del af på lige fod med andre. De har fx frihed til at lave kaffe, gå i skabene og fryseren, og samtidig møder vi dem med en naturlig forventning om, at de tager ansvar."

Forstander ved et af Danske Diakonhjems plejehjem.

Frivillige er ”guld” for livet på et plejehjem

Vores plejehjem har en lang og god tradition for at åbne dørene for lokale frivillige. Aktiviteter, samvær og samarbejdet binder plejehjemmet sammen med lokalsamfundet, som det bliver en naturlig del af. Det giver pust af liv og puls fra verden omkring – også for de beboere, der ikke længere kan komme så meget ud i samfundet. På den måde er de frivillige værdifulde ambassadører. Vi vægter den lokale forankring højt og ønsker at række ud og blive en naturlig del af det lokale liv.

De frivilliges hjælp er ikke en selvfølge

Frivillige hjælpere, som ofte kommer med deres tid og lyst til en snak, kontakt og fællesskab, er velkomne på Danske Diakonhjems plejehjem. Deres indsats påskønnes som en værdifuld ressource, som vi ikke kan tage som en selvfølge, fordi den netop er FRIVILLIG. Derfor er det også vigtigt at se de frivillige som en hjælpende hånd, der kan give, men som også har lov til at sige fra.  

Et vigtigt supplement til personalet

Det er vigtigt at arbejde med at bevare grænsen til de faglige plejeopgaver, som skal varetages af medarbejdere. På Danske Diakonhjems plejehjem er frivillige hjælpere SAMARBEJDSPARTNERE med kvaliteter, vi ikke kan undvære, og de udgør et vigtigt supplement til personalets faglige indsats.

Årlig inspirationsdag til de frivillige

Siden vi i 2011 fejrede det Europæiske Frivillighedsår har Danske Diakonhjem arrangeret en stor, fælles temadag for de frivillige hjælpere. Den afholdes hvert år sidste torsdag i september og kaldes derfor FRIVILLIG TORSDAG. Det er en festlig dag, hvor vi siger tak for den store indsats, gøder og inspirerer med ny viden og udveksling af oplevelser og erfaringer med frivillige fra andre plejehjem.  

De frivillige gør lige det sidste ”ekstra”, der får det hele til at glide nemmere på rigtig mange områder. Det betyder, at beboerne får mulighed for aktivitet og udflugter, lidt adspredelse og liv, der ligger udover hverdagen. På den måde er de frivillige ”guld”!

Forstander ved et af Danske Diakonhjems plejehjem.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.