Aktivitet og bevægelse

Til et godt ældreliv hører muligheder for at bevæge sig og komme ud i forskelligt slags vejr - og mærke vinden i håret. Det være sig en cykeltur, en gåtur eller en køretur i plejehjemmets bus med en medarbejder eller en frivillig. Vi bestræber os også på, at du som beboer skal have mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og opgaver alt efter dit ønske, din interesse og formåen.  

Sundhed handler om hele mennesket

Danske Diakonhjem har en helhedsorienteret tilgang til sundhed og rehabilitering. Det betyder, at vi tænker i et tværfagligt perspektiv, der ser på det hele menneskes fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige behov i sammenhæng. Sundhed er, når et menneskes fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige behov imødekommes i et samspil. Vores afsæt vil altid være dig som beboer, dine ønsker og mål tidligere liv og virke, og motivationer.

Der er mange muligheder

Der er mange muligheder

Forebyggelse er i højsædet – blandt andet derfor vægtes gode måltider og samværet herom. Sundhed er derfor også at være med til at bage småkager til jul, at få frisk luft hver dag eller at være med til at ordne vasketøj, hvis man kan. Sundhed er også at finde de ikke så synlige ressourcer frem, mentale som fysiske. Dette gøres ved at indbyde og motivere til samvær og fællesskab med andre beboere og de frivillige. Der er mange muligheder for at være med og være fælles - måltider, morgensamlinger, sangformiddag eller -eftermiddag, læsegruppe og større eller mindre ture ud af huset, hvor omgivelser og natur bruges aktivt. Det kan også være ”slyngelstue” eller dyrehold, kolonihave, værksted eller håndarbejdshygge.

Det, der gør os glade er også en del af vores sundhed! Hvad hjælper det, at man er sund, hvis man ikke er glad! Man bør lægge liv i sine år - i stedet for år til sit liv.

Forstander ved et af Danske Diakonhjems plejehjem.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.