Vi giver mennesker mennesker

Vi vil tilbyde dig som beboer et godt ældreliv. Det er det vigtigste for os, og her er virkeligheden altings prøve. Det skal kunne duftes og mærkes, at her er rart at være – for dig! Som mennesker er vi forskellige, og vi har levet meget forskellige liv. Sådan er det også i ældrelivet og på plejehjemmet. En medmenneskelig og lydhør omsorg tager for os altid sit afsæt i dig som menneske og i dine behov.

Helt kort og enkelt kan man sige, at vi i vores tilgang til pleje og omsorg GIVER MENNESKER MENNESKER.

Det er ikke så meget det vi siger til beboerne, men mere det, at vi er der – af et godt hjerte!

Forstander ved et af Danske Diakonhjems plejehjem

Der er tillid i relationen, tillid til at du vil mig det godt.

Forstander ved et af Danske Diakonhjems plejehjem

Et plejehjem er et HJEM

At have hjemme et sted og føle sig hjemme er vigtigt for ethvert menneske – også på et plejehjem. I Danske Diakonhjem ønsker vi at skabe hjemlighed og hjem. Vores plejehjem er først og fremmest HJEM for mennesker med behov for hjælp og omsorg, dernæst en arbejdsplads, en institution, et center. Vi lægger derfor stor vægt på:

  • at have et indgående kendskab til den enkelte beboer for at sikre, at vi rammer rigtigt i tilgangen til beboerens behov og ønsker, og sikre, at der er et stort nærvær i omsorg og pleje.
  • at støtte og styrke den enkelte beboers selvhjulpenhed og selvbestemmelse.
  • at hjælpe, og også udfordre den enkelte i dagligdagens gøremål.
  • at give rum og mulighed for at være en del af et meningsgivende fællesskab – vi opfordrer gerne til deltagelse – og tager også højde for og respekterer behov for privatliv, fordybelse og enerum.

Helt overordnet tager alle plejeopgaver deres afsæt i, at livet er værdifuldt, og at ethvert menneske er unikt, uundværligt og villet. Det vil sige, at ethvert menneske betragtes som andet og mere end deres diagnose og andet og mere end f.eks. 'en plejekrævende borger'. Vi tilstræber værdighed og respekt om det enkelte menneske, blandt andet ved at tilbyde en høj grad af HJEMLIGHED og INDFLYDELSE på eget liv.

Din livshistorie

Din livshistorie

Som beboer får du tilknyttet en kontaktperson, der - hvor muligt - besøger dig i dit hjem, inden du flytter ind på plejehjemmet - gerne sammen med din nærmeste pårørende. Det allervigtigste ved dette besøg er, at kontaktpersonen får din livshistorie fortalt i dine vante omgivelser og her lytter sig ind til, hvad der betyder noget for dig. Hvilke vaner har du til hverdag og fest? Hvad kan og vil du selv klare i en hverdag? I denne snak bruger vi energi på, at få øje på DETALJERNE. Det er værdifuld viden for at kunne skabe gode rammer for dit liv på plejehjemmet. 

PÅRØRENDE og netværk vil for mange også være en nøgle. Vi vil derfor gerne understøtte de positive relationer og roller, I havde før indflytning. 

Måltidet og højtider

Samvær omkring måltidet og markering af højtider har stor betydning for at skabe livskvalitet på et plejehjem.

Læs mere her

Bevægelse og livsglæde

Bevægelse og livsglæde

Til et godt ældreliv hører muligheder for at komme udenfor og mærke årets gang - og mulighed for at deltage i aktiviteter, alt efter interesse.
Læs mere her

Lokal forankring

Lokal forankring

Frivillige bringer liv, aktivitet og engagement ind i plejehjemmets fællesskab. De er et vigtigt bindeled til lokalsamfundet.

Læs mere her


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.