Det kristne menneskesyn er vores fundament og afsæt

Danske Diakonhjems tilgang til pleje og omsorg har rod i diakonien. Man kan sige, at diakonien er det praktiske udtryk for fundamentet: DET KRISTNE MENNESKESYN.

Afsættet for omsorgsarbejdet på diakonhjemmene er derfor altid, at vi:

  • betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt,
  • styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd,
  • respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis,
  • imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg,
  • giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

Nøglen i vores tilgang til pleje og omsorg er MØDET MED BEBOEREN. Det er her, i en omsorg præget af lydhørhed, nærvær, respekt og værdighed, at værdiafsættet viser sig helt konkret i relationen til det enkelte menneske – beboeren, der har behov for hjælp.

Målet for diakonien er at være ved siden af et menneske, som mangler et medmenneske.

Karsten Nissen, tidl. forstander på Diakonhøjskolen og tidl. biskop

Det er et stort ansvar, at få andres liv lagt i hænderne. Vi kan passe mennesker ned i vore kasser, men det er en større kunst at få deres liv til at blomstre, som det er.

Forstander ved et af Danske Diakonhjems plejehjem.

Rummelighed

Danske Diakonhjems folkekirkelige værdigrundlag udgør et fundament for og er en gennemgående ”ånd” i et praktisk arbejdsfællesskab om diakoni. Det, som vægtes allerhøjest i praksis, er at drage den bedst mulige OMSORG for den, der har behov for omsorg, uden i øvrigt at sætte mennesker i bås eller skele til, om den anden (den som har behov for hjælp - eller f.eks. kollegaen) nu også deler det samme kristne værdigrundlag.

Danske Diakonhjem driver ikke mission. Vi ønsker, at også beboere, der har en anden religion end den folkekirkelige - eller ingen har - skal føle sig rummet og velkomne. I Danske Diakonhjem arbejder vi i øvrigt løbende med RUMMELIGHED i forhold til beboere og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.