Et plejehjem er et HJEM

At have hjemme et sted og føle sig hjemme er vigtigt for ethvert menneske – også på et plejehjem. I Danske Diakonhjem ønsker vi at skabe hjemlighed og hjem. Vores plejehjem er først og fremmest HJEM for mennesker med behov for hjælp og omsorg, dernæst en arbejdsplads, en institution, et center. Vi lægger derfor stor vægt på:

  • at have et indgående kendskab til den enkelte beboer for at sikre, at vi rammer rigtigt i tilgangen til beboerens behov og ønsker, og sikre, at der er et stort nærvær i omsorg og pleje.
  • at støtte og styrke den enkelte beboers selvhjulpenhed og selvbestemmelse.
  • at hjælpe, og også udfordre den enkelte i dagligdagens gøremål.
  • at give rum og mulighed for at være en del af et meningsgivende fællesskab – vi opfordrer gerne til deltagelse – og tager også højde for og respekterer behov for privatliv, fordybelse og enerum.

Plejehjem med værdier

Danske Diakonhjem har i dag 38 plejehjem fordelt i hele landet. Hvert hjem har sine egne særlige kendetegn og historie. Selvom alle plejehjem arbejder med afsæt i vores værdier, vil vi gerne værne om mangfoldigheden. Ønsker du, at vide noget mere om det enkelte plejehjem, er en mulighed at besøge deres lokale hjemmeside eller tage en direkte kontakt til det pågældende plejehjem. Du finder en oversigt over plejehjemmene her

Så snart man træder ind over dørtærsklen, kan man mærke, at der er en helt speciel atmosfære. Det emmer af tryghed, og vi har altid været utroligt glade for at komme i huset

Pårørende
Din livshistorie

Din livshistorie

Som beboer får du tilknyttet en kontaktperson, der - hvor muligt - besøger dig i dit hjem, inden du flytter ind på plejehjemmet - gerne sammen med din nærmeste pårørende. Det allervigtigste ved dette besøg er, at kontaktpersonen får din livshistorie fortalt i dine vante omgivelser og her lytter sig ind til, hvad der betyder noget for dig. Hvilke vaner har du til hverdag og fest? Hvad kan og vil du selv klare i en hverdag? I denne snak bruger vi energi på at få øje på DETALJERNE. Det er værdifuld viden for at kunne skabe gode rammer for dit liv på plejehjemmet. 

Livet er værdifuldt

Helt overordnet tager alle plejeopgaver deres afsæt i, at livet er værdifuldt, og at ethvert menneske er unikt, uundværligt og villet. Det vil sige, at ethvert menneske betragtes som andet og mere end deres diagnose og andet og mere end f.eks. 'en plejekrævende borger'. Vi tilstræber værdighed og respekt om det enkelte menneske, blandt andet ved at tilbyde en høj grad af HJEMLIGHED og INDFLYDELSE på eget liv.

Samarbejdet med pårørende

PÅRØRENDE og netværk vil for mange beboere også være en nøgle til at forsætte tilværelsen på plejehjemmet på en god måde. Vi vil derfor gerne understøtte de positive relationer og roller, I havde før indflytning. Vi ønsker, at pårørende altid føler sig velkomne på plejehjemmet.

Dyr og kæledyr på plejehjem

Der er mulighed for at få sit kæledyr med på plejehjem. Flere steder arbejder man desuden aktivt med kontakten til dyr, både indendørs og udendørs, for de beboere, der ønsker det. Nogle plejehjem har hund eller kat, et har hestehold, et andet får og geder. Det er vores erfaring at mange ældre mennesker er glade for dyr - og at samværet omkring dyr er kilde til glæde og liv.  

Vi oplever, at mennesker blomstrer op, når de kommer her. De genskaber deres liv. Og flere fortæller, at de oplever mere her, end de har oplevet de sidste mange år, før de flyttede ind.

Forstander på et af Danske Diakonhjems plejehjem

Måltidet og højtider

Samvær omkring måltidet og markering af højtider har stor betydning for at skabe livskvalitet på et plejehjem.

Læs mere her

Bevægelse og livsglæde

Bevægelse og livsglæde

Til et godt ældreliv hører muligheder for at komme udenfor og mærke årets gang - og mulighed for at deltage i aktiviteter, alt efter interesse.

Læs mere her

Lokal forankring

Lokal forankring

Frivillige bringer liv, aktivitet og engagement ind i plejehjemmets fællesskab. De er et vigtigt bindeled til lokalsamfundet.

Læs mere her 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.