Holbæk Kommune vil gerne forbedre og tilpasse klippekortsordningen så flest mulige får det maximale udbytte af ordningen.

Tilbagemeldinger fra kommunerne til ministeriet er, en oplevelse af mange administrative opgaver forbundet med klippekortsordningen, derfor har ministeriet ændret lidt i kravene i forhold til tilbagemeldinger og dokumentation.

Det betyder, at man i Holbæk Kommune tilpasser dokumentation og administration af klippekortsordningen.

For Tysingehave betyder det, at vi skal beskrive:

·        Hvordan vi arbejder med klippekortsordningen.

·        Hvordan de enkelte beboer involveres i beslutningen om deltagelse i og anvendelse af  klippekortsordningen.

·        Hvilke typer af aktiviteter vi gennemfører på plejecentret.

 En oversigt over alle typer af aktiviteter, der er gennemført, påført hvor lang tid aktiviteten varer.

·        En registrering af antallet af beboere der har deltaget i aktiviteten.

·        En vurdering af hvor mange beboere der har fravalgt ordningen og med begrundelser for disse fravalg.

Ovenstående beskrivelser vil fremadrettet være en del af Holbæk Kommunes dokumentation i forhold til klippekortsordningen.

Formålet med klippekortsordningen:

At ældre har mulighed for, at bestemme over noget bevilget tid, der kan skabe liv og livskvalitet for den enkelte, i form af aktiviteter der skal ligge ud over den eksisterende plejeindsats.

Hvordan har Tysingehave arbejdet med klippekortsordningen:

Tysingehave har arbejdet med indsatsen, fra bevillingen i 2017, ved først og fremmest at ansætte en aktivitetsmedarbejder, der målrettet har arbejdet med de aktiviteter, som beboerne ønsker sig og har behov for, ud over den almindelige plejeindsats.

Vi har skriftligt orienteret alle beboerne om de muligheder, som denne ny bevillig har skabt for de 65 ældre på plejecenteret.

Beboerne er orienteret om, at de efter eget ønske kan vælge og dermed tilbydes aktiviteter, som giver mening, nærvær, liv og livskvalitet i hverdagen.

Alle beboerne i Tysingehave har haft en snak med vores medarbejder, som er ansat til at tilbyde beboerne de aktiviteter, som de selv synes giver mening, nærvær, liv og livskvalitet i hverdagen.

Vi er meget opmærksomme på, at mennesker med demens har glæde af ordningen på andre vilkår. Vi kan se, at der er et behov for at skabe en verden i deres verden, med aktiviteter der er afpasset deres ressourcer, så de oplever liv, nærvær og livskvalitet i hverdagen. For at få skabt dette rum vil vi anvende vores demensvejleder til små fælles og ”en til en” aktiviteter samtidig med, at vi ved hjælp af demensvejlederens observationer i hverdagen kan sætte fokus på livet og livskvaliteten hos mennesket og til tider kaossen bag demensen. Vi vil forsøge, i øjenhøjde, at observere og aflæse behov og ønsker ud over den almindelige plejeindsats. Det betyder, at vi med klippekortet kan skabe aktiviteter med mening i en hverdag med demens. Ved at se mennesket bag demensen kan vi skabe muligheder frem for begrænsninger i de aktiviteter der specifikt tilpasses behovet med de ressourcer den enkelte har. For at kunne anvende medarbejder fra dagcentret, til denne spændende aktivitet, til mennesker med særlige behov, anvendes vikar i et begivenhedsbestemt vikariat i dagcenteret.

Tysingehave planlagte aktivitetsliste.

Tysingehave en til en aktiviteter.

Tysingehave spontane aktiviteter.

Tysingehave aktiviteter til beboere med særlige udfordringer.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.