Fremtidig vision Tysingehave Pleje – og dagcenter

At deltage i udviklingen på ældre området og anvende den nyeste viden med fokus på det gode ældre liv og den gode arbejdsplads.

Det betyder:

  • At vi vil være lydhør over for nye behov på ældre området
  • At vi vil udvikle på fremtidens plejehjem med fokus på nyeste teknologi, velfærdsteknologiske løsninger i en værdifunderet organisation, hvor grøn omsorg omsættes til praksis som en måde at forstå og leve på.
  • At vi vil være undersøgende og åbne over for større personlig frihed, muligheder for frit-valg og tilkøbsydelser for beboerne.
  • At vi vil være ajour på og anvende nyeste faglige viden på ældre området.
  • At arbejde fagprofessionelt med den nyeste viden på rehabiliterings, demens og palliations området.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.