DET KRISTNE MENNESKESYN ER VORES AFSÆT

Tysingehave Pleje – og dagcenters værdier bygger på det kristne livs – og menneskesyn

Forstået som pleje – og dagcenterets, organisationens fundament og udgangspunkt

Det betyder at vi:

§  Betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt,

§  Styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd,

§  Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis,

§  Imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg,

§  Giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

 

RUMMELIGHED

Danske Diakonhjems folkekirkelige værdigrundlag udgør et fundament for og er en gennemgående ”ånd” i et praktisk arbejdsfællesskab om diakoni. Det, som vægtes allerhøjest i praksis, er at drage den bedst mulige OMSORG for den, der har behov for omsorg, uden i øvrigt at sætte mennesker i bås eller skele til, om den anden (den som har behov for hjælp - eller f.eks. kollegaen) nu også deler det samme kristne værdigrundlag.

Danske Diakonhjem driver ikke mission. Vi ønsker, at også beboere, der har en anden religion end den folkekirkelige - eller ingen har - skal føle sig rummet og velkomne. I Danske Diakonhjem arbejder vi i øvrigt løbende med RUMMELIGHED i forhold til beboere og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.