Mission

Tysingehaves mission er: At være fortaler for en medmenneskelig tilgang til omsorg og pleje.

  Det betyder:

  • At vi vil dyrke og værdsætte et lokalt frivilligt, pårørende og andre interessenters engagement i at pleje – og dagcenteret bliver et aktivt og levende sted for lokal samfundet så omsorgs- og plejemiljøet er hjemmet med mange muligheder.
  • At vi vil bruge ”de gode historier” om livet på plejehjem til at udbrede kendskabet til organisationen og viden om hvordan de gode pleje - og omsorgsmiljøer trives og udvikles i det gode hjem i Danske Diakonhjems organisations.

Vores mission er, at være fortaler for en medmenneskelig tilgang til omsorg og pleje.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.