VI GIVER MENNESKER MENNESKER

At Leve ældrelivet

Livet byder på mange forskellige livsfaser. Ældre livet er den fase i livet, hvor du fortsat har forskellige ressourcer til at kunne leve og nyde livet. Du har et helt liv med dig i livets kuffert. Du har valgt at pakke bagage ud og slå dig ned som beboer her på plejehjemmet. Vi glæder os til at lære dig og dit liv nærmere at kende. Vi glæder os til at lære hvad du mener det ”gode ældre liv” er for dig. Vi mener til gengæld, at livet skal leves hele livet uanset hvor og hvem man er, med de ressourcer den enkelte har, i en forståelse af at alle har noget at bidrage med. Som mennesker har vi alle brug for at blive set, hørt, værdsat og respekteret som dem vi er uanset alder.

Ældrelivet skal kunne duftes, mærkes, føles rart og kunne leves i det fællesskab som hver især ønsker. Vi er forskellige, og vi har levet forskellige liv. Sådan er det også i ældrelivet og på plejehjemmet. Derfor tager vi afsæt i en medmenneskelig og lydhør omsorg for det menneske du er, de behov du har, de ressourcer som du har og fortsat kan bruge.

I tilgangen til ældre pleje og omsorg har vi respekt for livet og ser livet som ligeværdigt og værdifuld. Mennesker har brug for mennesker til at leve livet uanset alder.

Et Plejecenter er et HJEM

At være hjemme og føle sig hjemme er vigtigt for ethvert menneske. Ældre livet er ingen undtagelse uanset om det leves i en boligblok, et villakvarter eller på et plejehjem. Vi ønsker, som en del af Danske Diakonhjem, at skabe et hjem og med hjemlighed i det liv du ønsker at leve. Plejehjemmet er derfor først og fremmest et hjem med vægt på:

·         At have et indgående kendskab til den enkelte beboer for at sikre, at vi rammer rigtigt i tilgangen til beboerens behov og ønsker, og sikre, at der er et stort nærvær i omsorg og pleje.

·         At støtte og styrke den enkelte beboers selvhjulpen hed og selvbestemmelse.

·         At hjælpe, og også udfordre den enkelte i dagligdagens gøremål.

·         At give rum og mulighed for at være en del af et meningsgivende fællesskab – vi opfordrer gerne til deltagelse – og tager også højde for og respekterer behov for privatliv, fordybelse og enerum.

Helt overordnet tager alle omsorgs – og plejeopgaver deres afsæt i et værdisæt der hviler på det kristne livs - og menneskesyn, som betyder at vi:

§  Betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt,

§  Styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd,

§  Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis,

§  Imødekommer det hele menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg,

§  Giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere.

 

 

 

Et plejehjem er et HJEM

At have hjemme et sted og føle sig hjemme er vigtigt for ethvert menneske – også på et plejehjem. I Danske Diakonhjem ønsker vi at skabe hjemlighed og hjem. Vores plejehjem er først og fremmest HJEM for mennesker med behov for hjælp og omsorg, dernæst en arbejdsplads, en institution, et center. Vi lægger derfor stor vægt på:

  • at have et indgående kendskab til den enkelte beboer for at sikre, at vi rammer rigtigt i tilgangen til beboerens behov og ønsker, og sikre, at der er et stort nærvær i omsorg og pleje.
  • at støtte og styrke den enkelte beboers selvhjulpenhed og selvbestemmelse.
  • at hjælpe, og også udfordre den enkelte i dagligdagens gøremål.
  • at give rum og mulighed for at være en del af et meningsgivende fællesskab – vi opfordrer gerne til deltagelse – og tager også højde for og respekterer behov for privatliv, fordybelse og enerum.

Helt overordnet tager alle plejeopgaver deres afsæt i, at livet er værdifuldt, og at ethvert menneske er unikt, uundværligt og villet. Det vil sige, at ethvert menneske betragtes som andet og mere end deres diagnose og andet og mere end f.eks. 'en plejekrævende borger'. Vi tilstræber værdighed og respekt om det enkelte menneske, blandt andet ved at tilbyde en høj grad af HJEMLIGHED og INDFLYDELSE på eget liv.

DIN LIVSHISTORIE

DIN LIVSHISTORIE

Som beboer får du tilknyttet en kontaktperson, Det allervigtigste er, at kontaktpersonen får din livshistorie fortalt  og her lytter sig ind til, hvad der betyder noget for dig. Hvilke vaner har du til hverdag og fest? Hvad kan og vil du selv klare i en hverdag? I denne snak bruger vi energi på, at få øje på DETALJERNE. Det er værdifuld viden for at kunne skabe gode rammer for dit liv på plejehjemmet. PÅRØRENDE og netværk vil for mange også være en nøgle. Vi vil derfor gerne understøtte de positive relationer og roller, I havde før indflytning. 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.