Hvad er OPP?

OPP betyder Offentlig-Privat Partnerskab. OPP er en organisationsform, der ses flere og flere steder i Danmark, hvor mange kommuner afprøver nye måder at udvikle og tilbyde velfærdsydelser. Tysingehave er det første af sin slags på Sjælland.

OPP kendetegnes ved, at projektering, etablering, drift og vedligeholdelse er samlet i én kontrakt mellem en offentlig udbyder og en privat leverandør.

For Tysingehave er den offentlige udbyder Holbæk Kommune og den private leverandør Danske Diakonhjem, der har indgået en kontrakt. Danske Diakonhjem står for byggeri og drift i en 10-årig periode, hvor der er mulighed for yderligere forlængelse.

Danske Diakonhjem er en selvejende, non-profit organisation, der ikke skal tjene penge på omsorg og pleje. Læs mere om Danske Diakonhjem på www.diakonhjem.dk.

Læs pressemeddelelsen fra Holbæk Kommune 20. april 2015 her.

Regnvandssøen ved Tysingehave


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.