Beboer på Tysingehave

Tysingehave Pleje - og Dagcenter ligger i Holbæk Kommune  som også har anvisningsretten til boligerne.

Husleje incl. vand og varme kr 7673.-

Du skal være visiteret til plejebolig for at kunne få en lejlighed. Så skulle du ønske en plads på Tysingehave Pleje - og Dagcenter kontaktes visitationen i din hjemkommune.

Visitationen i Holbæk Kommune kan kontaktes på tlf. nr. 72 36 36 36.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.
suslikx.com jazzandclassical.com