Plejecenteret er beliggende i Tølløse på et let bakkede terræn med skov, mark og regnvands sø. På grunden vest for Sønderstrupvej: Sønderstrupvej nr. 26, 4340 Tølløse.

Det samlede areal er på 6399 kvadratmeter.

Centret er tegnet af KPF arkitekterne

Området har en meget gammel og smuk historie der kan føres tilbage til istiden. Den gamle historik afspejles i Plejecenterets smukke navn, Tysingehave. Plejecenteret opføres fra 2015 til 2017. Indflytning Tysingehave er klar i februar 2017.  Tysingehave Pleje – og dagcenter er unikt og banebrydende på sit felt, ved at være det andet danske offentlige private partnerskab(OPP).

Danske Diakonhjem leverer en organisation som er enstrenget i sin kommunikation, gennemsigtig, sammenhængende i sit kristne livs, menneske – og værdisyn afspejlet i plejen – og omsorgen til beboeren.

Plejecenteret har 65 boliger og 65 dagcenterpladser til visiterede borgere. Visionen er, at det skal afspejle et ældre liv i et hjem med hjemlighed. Et godt hjem og sted med liv og livskvalitet, hvor livet leves, er samlingspunkt og aktivet både for den enkelte ældre og for den ældre i lokalsamfundet.

Vi vil være et aktiv for lokalsamfundet så plejecenteret er stedet hvor frivillige har lyst til at komme og bidrage med at skabe et godt hjem, hvor alle er velkomne i forlængelse af det lokale og kommunale samfund.

Vores værdi – og idegrundlag hviler på det kristne livs – og menneskesyn.

Som arbejdsplads har medarbejderne fokus på kerneopgaven, er uddannet og har en fagprofessionel tilgang med mulighed for kompetenceudvikling, ansvar og udnyttelse af den enkeltes ressourcer.        

En arbejdsplads hvor der er lagt vægt på det gode arbejdsmiljø, som alle bidrager med, i en forståelse af at trivsel er et fælles ansvar.
Holbæk Kommune har valgt Danske Diakonhjem til at være leverandør på pleje - og omsorgsområdet og drift af det nye pleje – og dagcenter. Dagcenteret, Møllevang og Tølløse Ældrecentre fusioneres til en fælles adressen på Sønderstrupvej


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.