Frivillige.

Der er 2 frivillighedskoordinatorer på Tysingehave, en for plejecenteret og en for dagcenteret. Vi har den glæde at have mange frivillige. I dagcenteret i form af aktive damer, der hjælper til frokost, ved fester og diverse aktiviteter.

Vi har herrer, som kører bussen og tilbyder ture i by og på land. Både dagcentergæster og beboere har glæde af cyklerne, hvor man som ældre igen kan få vind i håret.

 

Dora og cykelpilot Jacob er lige vendt hjem efter en cykeltur i det dejlige vejr


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.
suslikx.com jazzandclassical.com