Aktivitetsrådet/frivillige.

Aktivitetsrådet er båret af frivlillige i samarbejde med vores 2 frivillighedskoordinatorer for dagcenteret og plejen.

De aktiviteter, der er planlagt i 2020, fremgår af dagcenterets årshjul. De øvrige frivillighedsbaserede aktiviteter, som hjælp i køkkenet, salg af varer fra kiosken, borddækning m.v. planlægges i samarbejde med de frivillige og de 2 frivillighedskoordinatorer.

 

Dora og cykelpilot Jacob er lige vendt hjem efter en cykeltur i det dejlige vejr


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.