Familierådet.

Formålet med familierådet er at repræsentere beboerne og de pårørende i løbende dialog med ledelsen i plejen og dagcenteret. Familierådet medvirker til at understøtte Tysingehaves værdier og til at styrke samarbejdet mellem beboere, pårørende og medarbejdere. Familierådet kan indgå i drøftelse af de vedtagne kvalitetsstandarder, men skal dog erindre, at de politisk er besluttet af kommunalbestyrelsen. Tilsynsrapporter fra det risikobaserede- og kommunale tilsyn, lægges frem til orientering i rådet.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.