Familie - og aktivitetsrådet

Aktivitetsrådet har til formål at udøve indflydelse og medansvar på udformningen af tilbuddene, og at medvirke til et konstruktivt samarbejde mellem dagcentrets medarbejdere, brugere, ledelse, familieråd og ældreråd. Rådet kan planlægge og igangsætte aktiviteter og arrangementer. Rådet skal være medvirkende til at inspirere frivillige, aktive borgere og brugere til deltagelse, og at formidle kontakt mellem områdets forskellige borgergrupper og lokale interessenter. Rådet mødes ca. en gang hver måned, og repræsentanter vælges for to år ad gangen.

Aktivitetsrådet er en meget vigtig del af Tysingehaves hverdag.

Familie- og aktivitetsrådet er to bærende råd, som sammen med ledelsen, er bærende kræfter på Tysingehave. Familierådet løser opgaver som tidligere bruger-pårørenderåd og Aktivitetsråd.

Forstanderen kan bistå formændene.

Familierådet afholder møde hver 3 måned. Formanden og fremtidige råd udarbejder dagsorden og referater.

Dagsorden kan ændres såfremt rådet finder det nødvendigt og Familierådet nedsætter udvalg efter behov. Det er muligt at invitere frivillige til møderne, hvis der er behov for det.

Familie – og aktivitetsrådet kan komme med forslag til månedens og årets aktiviteter. Aktivitetsrådet består af frivillighedskoordinator, dagcenterleder og frivillige. Der afholdes møder hver 4 måned. Årshjul udarbejdes i december og justeres løbende ved hvert møde. 

  • Busture
  • Strikkeklub
  • Klub, hvor der repareres tøj.
  • Hyggeklubben og Herreklubben.
  • Beslutning om køb, salg, marked og gårdbutik
  • Orientering fra frivillighedskoordinator
  • Planlægning af den årlige fest for frivillige
  • Planlægning af plantekasser i samarbejde med køkkenleder efter jord til bord konceptet.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.
suslikx.com jazzandclassical.com