Kirke og Sogn

 Gudstjeneste afholdes hver 4 uge i Dagcenteret

•Før gudstjeneste ved personalet hvem der skal til altergang så bæger er udleveret til bb •Det vurderes hvor meget personale der skal være tilstede for at hjælpe præsten og bb under gudstjenesten •Julegudstjeneste kl.10.00 i Dagcenteret •Hygge med kirkekaffe og snak efter gudstjenesten – hjælp af frivillige – hjælp fra de frivillige i cafeen

Før søndagen er det muligt efter aftale at bestille kirkebussen til gudstjeneste i kirken til de bb der ønsker det

Tema møder med præsten afholdes hver 2 uge

•Liste over månedens tema i temagrupperne et tilbud fra præsterne – fortællinger fra et langt livs oplevelser •Udarbejdelse af liste over bb som ønsker kontakt til de forskellige præster når den sidste tid er kommet ØLucia ØAdvent ØKor og sang

Danske Diakonhjem hviler på det kristne livs - og menneskesyn


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.