DAGCENTER

Tysingehave har et dagcenter, hvor borgere udefra kan komme. Dagcenterets funktioner ligger fordelt i stuen og på 1.sal, ud til søen. Dagcentret består af en åben cafédel, en samlingssal og et fleksibelt samlings- eller træningsrum.  

I stueetagen etableres et caféområde med udsalg fra en lille kiosk, her vil der være liv og aktivitet samt mulighed for at møde nye mennesker og opleve centerets liv.

Hvis dagcenterets brugere har lyst til en gåtur efter frokosten kan de fristes af landskabet omkring Tysingehave, hvor stisystemet giver mulighed for en lang eller kort gåtur.

Dagcenteret består af en stor fællessal, der kan underopdeles i flere enheder, så salene fleksibelt kan tilpasses de aktiviteter, der foregår her. Fra alle salene er der panorama udsigt til den store sø og adgang til en stor overdækket terrasse, hvorfra man kan gå direkte ud i Søhaven - et parkområde med opholdsarealer, petanquebane og legeaktiviteter for børn. Fra dagcenteret er der ligeledes direkte adgang til gårdhaven, som ligger i midten af centeret, hvor der er terrasser, fugle, blomster, sandkasse m.m.

En tur rundt om søen
Dora og cykelpilot Jacob er lige vendt hjem efter en cykeltur i det dejlige vejr

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.