regnskab

Vores regnskabsafdeling har en solid erfaring med alle de regnskabsmæssige områder i forbindelse med opstart og drift af institutioner jf. gældende dansk lovgivning og god praksis.

Regnskabsafdelingen udfører den daglige regnskabsføring via det decentrale regnskabssystem Navision, herunder betalinger, kreditor- og debitorstyring samt afregning over for det offentlige i forbindelse med moms, A-skat og ATP-bidrag mv. Regninger varetages i form af elektronisk fakturering.

Herudover tager afdelingen sig af rådgivning og assistance inden for:

 • Budget, herunder budgetlægning, budgetopfølgning samt budgetforhandling med de offentlige myndigheder. 
 • Årsregnskab, herunder klargøring og ekspedition til revisor.
 • Finansiering og likviditetsstyring
 • Lovgivning indenfor området
 • Oplæring i brug af systemer og procedurer
 • Intern kontrol, herunder afstemninger og kasseeftersyn.

Bolig

Vores boligafdeling udfører den daglige administration af boliger på plejehjem via det centrale system UNIK bolig 4 samt det decentrale regnskabssystem Navision.

Boligafdelingen tager sig af rådgivning og assistance inden for:

 • Budget, herunder budgetlægning og budgetopfølgning.
 • Årsregnskab, herunder klargøring og ekspedition til revisor.
 • Lejekontrakter.
 • Forbrugsregnskaber.
 • Lovgivning inden for området.
 • Nødvendig kontakt til beboere og pårørende.
 • Oplæring i procedurer.
 • Intern kontrol, herunder afstemninger.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.