Løn

Afdelingen udfører den daglige lønadministration via KMD-systemer. Ligeledes sikrer afdelingen at plejehjem og samarbejdspartnere med administrationsaftale overholder gældende regler, og kan bevare overblikket over forbrug, udbetalinger og lønbogføring. Det er Danske Diakonhjems politik, at gældende overenskomster indgået med KL og de respektive faglige organisationer, og som er tiltrådt af Danske Diakonhjem, overholdes.

Rådgivning og assistance indenfor:

 • Budget, herunder budgetplanlægning og forventet årsregnskab.
 • Ledersparring.
 • Overenskomstfortolkning.
 • Tiltrædelsesaftaler til relevante kommunale eller regionale overenskomster, aftaler og protokollater.
 • Rådgivning og vejledning inden for: løn- og ansættelsesmæssige vilkår, ansættelser, afskedigelser.
 • Afholdelse af temadage og kurser, indenfor lønområdet.
 • Besøg på institution når der måtte være behov for rådgivning.
 • Assistance ved forhandlinger vedrørende løn- og ansættelsesvilkår, samt ved konfliktsituationer.
 • Udbetaling af løn i henhold til gældende overenskomst.
 • Elektronisk vagtplanlægning.
 • Dagpengeområdet.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.