Stab

IT

Vores IT-afdeling yder rådgivning og support vedrørende etablering og daglig drift af institutionernes IT-systemer, herunder telefon og kaldeanlæg.

Bygninger

Vi er løbende involveret i mange byggesager og tager os af vedligeholdelse af et støre antal institutioner. På hovedkontoret har vi en bygningssagkyndig ingeniør og en bygningskonstruktør ansat til at yde rådgivning omkring tekniske forhold vedrørende vedligeholdelse, ombygninger, tilbygninger og nybyggerier.  

Organisation

I Danske Diakonhjem har vi to konsulenter ansat, som arbejder med en bred vifte af opgaver inden for organisation og udvikling, herunder: 

 • Arbejdsmiljø
 • Brugerundersøgelser
 • Frivillighed
 • Friplejehjem
 • Fundraising
 • Kommunikation
 • Projekter 
 • Uddannelse
 • Lovgivning
 • Udbud
 • m.m.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.