Organisation

Solid erfaring

Danske Diakonhjem er en selvejende, non-profit organisation. Vi har over 60 års solid erfaring med at opføre og drive plejehjem, hospicer og botilbud. Vi varetager administrationsopgaver for uafhængige institutioner over hele landet.

I dag driver Danske Diakonhjem 39 egne plejehjem - herunder fire hjem, der er ved at blive bygget. 16 drives som friplejehjem, mens 23 drives efter driftsoverenskomst med den lokale kommune. Tre plejehjem udbyder hjemmepleje og praktisk hjælp.

De fire nye hjem, der er på vej er:

 • Nørager Friplejehjem
 • Tranders Høje Friplejehjem i Aalborg
 • Egegård Friplejehjem i Aabenraa
 • Horsens Friplejehjem


31 institutioner har desuden valgt at benytte vores administrative ekspertise indenfor løn, regnskab, bolig og rådgivning ved at indgå en administrationsaftale.

I Danske Diakonhjem er der i alt ca. 2.500 ansatte.  

Bestyrelsen for Danske Diakonhjem - Fonden

 • Herdis Hanghøi, Faaborg-Midt Fyn kommune
 • Jan Rasmussen, Medejer/partner JPS ejendomme Marselis
 • Connie Yilmaz Jantzen, Filadelfia 
 • Jens Maibom Pedersen, Diakonhøjskolen
 • Flemming Christensen, Diakonhøjskolen, formand for bestyrelsen for Fonden ved Danske Diakonhjem
 • Pia Østergaard, Lederrepræsentant

Tiltrådt i juni 2018

Rapportering om god fondsledelse - 2018

Rapportering om god fondsledelse - 2019

Redegørelse for sammensætning af bestyrelsen  

Bestyrelsen for Danske Diakonhjem - Driftsoverenskomster

Bagerst fra venstre ses:

 • Karsten Frederiksen, Brønderslev kommune, næstformand for bestyrelsen for driftsoverenskomster ved Danske Diakonhjem
 • Connie Yilmaz Jantzen, Filadelfia 
 • Jens Maibom Pedersen, Diakonhøjskolen.  

Forrest fra venstre ses:

 • Inge Svejdal, Faaborg-Midtfyn kommune
 • Lilian Vium, Danske Diakonhjems lederrepræsentant
 • Susanne Buch, Lemvig kommune 
 • Flemming Christensen, Diakonhøjskolen, formand for bestyrelsen for driftsoverenskomster ved Danske Diakonhjem. 

Tiltrådt i juni 2018

Bestyrelsen Danske Diakonhjem - Friplejehjem

 • Connie Yilmaz Jantzen, Filadelfia
 • Jens Maibom Pedersen, Diakonhøjskolen
 • Flemming Christensen, Diakonhøjskolen, Formand for bestyrelsen for Friplejehjem ved Danske Diakonhjem
 • Poul Henning Larsen, Lederrepræsentant

Tiltrådt i juni 2018

hovedkontor

Den daglige drift af Danske Diakonhjem varetages af direktør Emil Tang. Direktøren er leder af Danske Diakonhjems Hovedkontor og for alle forstandere ansat på Danske Diakonhjems plejehjem. Der er 40 ansatte på Hovedkontoret, som varetager alle administrative opgaver indenfor LØN, REGNSKAB og BOLIG. Det er Danske Diakonhjems mål, at hovedkontoret kan yde faglig kompetent og imødekommende støtte og rådgivning til ethvert spørgsmål fra projektering og byggeri til daglig drift af plejehjem og andre institutioner til forskellige målgrupper.  

Løn

Danske Diakonhjems lønafdeling udfører administration, service og rådgivning inden for løn, overenskomst og rekruttering m.m. 

Læs mere her.

Regnskab & bolig

Danske Diakonhjems bolig- og regnskabsafdeling varetager alle regnskabsmæssige områder i forbindelse med opstart og drift af institutioner jf. gældende dansk lovgivning og god praksis.

Læs mere her

Stab

Danske Diakonhjem stabsfunktioner fordeler sig indenfor IT, bygning og organisation. De løser særligt opgaver af rådgivende karakter i forbindelse med opstart og drift af institutioner. 

Læs mere her


Selveje

Danske Diakonhjem er medlem af brancheorganisationen Selveje Danmark. Her bidrager Danske Diakonhjem til udviklingstiltag og oplysningsvirksomhed om selvejende institutioners vilkår og værdi, og deres andel i at sikre og videreudvikle velfærdssamfundet. Nøgleord er, som i Danske Diakonhjems arbejde i øvrigt, inddragelse af civilsamfundet, fokus på kvalitet og udvikling, en not-for-profit tilgang til økonomien og en tæt dialog med omverdenen. 

Non-profit

Det er vigtigt at fremhæve, at Danske Diakonhjem arbejder non-profit. Det betyder, at vi ikke skal tjene penge til aktionærer eller andre på de pleje- og omsorgsopgaver, og relaterede opgaver, vi udfører. Læs mere om vores formål her

Kommunesamarbejdet

Vi har i Danske Diakonhjem en lang og god erfaring med at samarbejde med et bredt udsnit af de danske kommuner. Vi ser det som en mulighed for at indgå i en gensidig værdifuld opgaveløsning på et væsentligt samfundsområde. Samarbejdet er formaliseret gennem en driftsoverenskomst - en samarbejdsaftale, der er tilpasset den konkrete opgave.

Den selvejende institution med driftsoverenskomst er tæt forbundet med den enkelte kommune og den kommunale økonomi, men har stadigvæk en frihedsgrad, som kan slå igennem på et værdimæssigt og innovativt plan. Som erfaren samarbejdspartner er Danske Diakonhjem garant for faglighed og driftssikkerhed.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.