Sygeplejerske til Yiheyuan Ældrecenter i Shanghai, Kina

Danske Diakonhjem er ansvarlig for at levere sygeplejefaglig bistand og ledelsesfaglig konsulentbistand på Shanghai Yiheyuan Elderly Service Center, der er et kinesisk privatejet ældrecenter, der inkluderer plejehjem, seniorboliger og hospital. Stedet er drevet med et ønske om at implementere danske metoder og dansk værdigrundlag, hvilket Danske Diakonhjem er behjælpelig med. Yiheyuan Ældrecenter er beliggende i Jinshan distriktet, ca. 80 km syd for Shanghai.

Hertil søger vi med tiltrædelse snarest muligt 

 • En alsidig sygeplejerske

Som dansk sygeplejefaglig vil du i tæt samarbejde med den kinesiske ledelse, komme til at være et væsentligt bidrag til Yiheyuan Ældrecenter's succes i forhold til at kombinere danske metoder og værdigrundlag med en kinesiske kultur. Yiheyuan er firstmover på sit område i Kina og har siden projektstart i 2015 fået megen positiv opmærksomhed, både i Kina og i Danmark.

Opgaven består i at bidrage til og støtte ledelsen i at sikre kvaliteten i plejen for beboerne som pt. tæller i alt 460 ældre i alderen 60 - 100 år. Heraf bor ca. 150 på hhv. plejehjem og hospital, hvor de plejekrævende beboere er indskrevet. Beboere i seniorboliger er ikke plejekrævende og lever et aktivt ældreliv sammen på centret. Der pågår pt. byggeri på stedet, som om 1½ år udvider til at have 3 gange så stor kapacitet som i dag.

I samarbejde med den kinesiske ledelse skal sygeplejersken bidrage til et trygt og aktivt miljø, hvor brugere, pårørende og personale har mulighed for at engagere sig og opnå så høj livskvalitet som muligt.

Sygeplejersken kan med fordel se sit job som en rolle, hvor man er leverandør til en kunde, som har efterspurgt hjælp til at fordanske et kinesisk plejecenter så meget som det er muligt med respekt for kinesisk kultur og tradition. Fra kinesisk side er det uomtvistelige succeskriterie på stedet "Happy elderlylife" - og sygeplejersken skal bidrage hertil på enhver tænkelig måde.

Det er afgørende, at sygeplejersken forstår den meget fine balancen mellem at introducere, implementere og fastholde danske standarder, metoder og værdier og samtidig indgå i en respektfuld dialog med den kinesiske ledelse, læger, sygeplejersker, rehabilitering- og plejepersonale med forståelse for kinesiske traditioner og regelsæt på området.

Stillingen er meget åben og det vil i høj grad være muligt - i tæt dialog med den kinesiske ledelse - at sætte sit eget præg på både indhold og form. De hovedopgaver og elementer, der pt. efterspørges fra kinesisk side er primært

 • Undervisning – og klinisk vejledning - af plejepersonale i grundlæggende basisviden og færdigheder i den daglige pleje
 • Undervisning – og klinisk vejledning - af alt personale på stedet i forhold til det danske værdigrundlag
 • I praksis at bidrage til at få det danske værdigrundlag til at leve; fx at fastholde at alle beboere spiser sammen og at måltidet er et vigtigt element i dagligdagen
 • Undervisning – og klinisk vejledning – i forhold til demens 
 • At være rollemodel i dagligdagen i forhold til, hvordan danske værdier har indflydelse på livskvalitet samt hvordan man møder andre mennesker og kommunikerer sammen
 • At deltage aktivt i dagligdagen på Yiheyuan, hvor der dagligt er et højt aktivitetsniveau i 18 forskellige aktivitetsgrupper ligesom der jævnligt er arrangementer med underholdning og/eller forelæsninger for beboerne
 • Arrangere aktiviteter for beboerne, hvor de får mulighed for at stifte bekendtskab med og får indblik i dansk kultur
 • Intern kontrol af sanitets- og hygiejneforhold på hele Yiheyuan; herunder især køkkenfaciliteter
 • At repræsentere Danske Diakonhjem på Yiheyuan; herunder deltage i modtagelsen af gæster som kommer på besøg af interesse. I den forbindelse kan der være behov for at afholde en kort tale, der beskriver samarbejdet

Udvælgelsen af den rette kandidat vil finde sted i samarbejde med Danske Diakonhjems kinesiske samarbejdspartner.

Forventninger til kandidat:

 • Uddannet sygeplejerske
 • Gerne ledelsesmæssig erfaring
 • Bred klinisk erfaring
 • Bred erfaring fra ældre- og plejehjemsområdet i Danmark
 • Undervisningserfaring
 • Mestrer engelsk på forhandlingsniveau
 • Evner og holder af at samarbejde tværkulturelt på tværs af faglige baggrunde og er ikke låst fast i bestemte måder at gøre tingene på
 • I stand til at gennemskue og arbejde i højkomplekse sammenhænge, hvor intet er som vi kender det i Danmark
 • Er bekendt med og kan arbejde loyalt efter Danske Diakonhjems værdier og idegrundlag og formidle dette i en kinesisk sammenhæng
 • Skal kunne indgå i et tæt teamsamarbejde med den kinesiske leder samt de danske ledelsesmæssige konsulenter fra Danske Diakonhjem som på skift vil have ophold og sammen med disse medvirke til udviklingen af ældrecenteret med udgangspunkt i Danske Diakonhjems værdisæt for pleje og omsorg
 • Skal kunne indgå i et tæt samarbejde med plejehjemmets og hospitalets personale og sammen styrke den overordnede sygepleje på Yiheyuan Ældrecenter
 • Skal kunne sikre optimal anvendelse af tildelte ressourcer med forståelse for at beboernes udgifter til pleje, bolig, mad og vask altovervejende er selvbetalte
 • Skal have gode formidlingsevner, da sygeplejersken vil skulle indgå i undervisning og oplæring af kinesisk personale
 • Skal kunne fremme de sygeplejefaglige medarbejderes faglige og personlige udvikling ved sparring og supervision
 • Gerne men ikke nødvendigvis have kendskab til kinesisk sprog, kultur og samfundsforhold. 

Der stilles bolig (dansk mellem standard) til rådighed i lukket boligområde i nærheden af Yiheyuan Ældrecenter (cykel/gå-afstand), ligesom at der vil være en attraktiv lønpakke i stillingen. Ansættelsen vil være for en periode på min. 1 år. 

Ansøgning og CV fremsendes på både dansk og engelsk til: Danske Diakonhjem, Skomagervej 11, 7100 Vejle eller til e-mail: danske@diakon.dk

Ansøgningsfrist er 25. marts 2019, kl. 12:00. Ansøgere opfordres til at sende ansøgningen så tidligt som muligt.

Ansættelsen vil være i Danske Diakonhjems kinesiske selskab, DDH Elder Care Consulting (Shanghai) Co., Ltd. Der vil inden afrejsen til Kina være et nærmere aftalt introduktionsforløb ved Danske Diakonhjem.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos: Direktør Emil Tang på tlf. 7640 1401 eller e-mail: et@diakon.dk


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.