Danske Diakonhjem søger konsulent med flair for jura og administrativ struktur

Danske Diakonhjem er i rivende udvikling. Vi har derfor brug for en kollega, der har evne og lyst til at hjælpe os med følgende opgaver.

Juridiske opgaver

Du skal, i samarbejde med vores HR & Lønchef, fungere som rådgiver og sparringspartner for vores ledere vedr. personalerelaterede emner af enhver art. Det er derfor en forudsætning, at du har både bred og dyb indsigt i reglerne vedr. løn- og ansættelsesvilkår.

Herudover skal du have interesse for, og mod på, at tilegne dig viden omkring socialjura. Du skal agere som bindeled mellem vores ledere og vores eksterne eksperter.

Ligeledes skal du have lyst og evne til at være organisationens tovholder i forhold til vores forpligtelser og indsatser i relation til GDPR. Du kan hente faglig hjælp hos vores eksterne ekspert.

Administrative opgaver

Du skal bistå ledelsen med administrativ support bl.a. i forhold til fundraising og portaladministration. Desuden vil du få en koordinerende rolle i forbindelse med aktiviteter, der strækker sig over en længere periode fx brugerundersøgelser og tilsyn.

Kommunikationsopgaver

I samarbejde med vores ledelse, vil du få ansvaret for kommunikationen internt i organisationen og eksternt til vores samarbejdspartnere. Særligt vores nyhedsbreve skal have dit fokus. Hvis du har evner til at redigere vores hjemmeside, intranet og sociale medier vil det være en fordel, men det er mere afgørende for os, at du har lyst til at arbejde med det og lære det.

Din profil

Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt og proaktivt, og at du er nysgerrig i forhold til din opgaveportefølje og vores måde at arbejde på. Vi giver dig stor frihed i din opgaveløsning, og forventer at du honorerer vores tillid. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for os, men det er en forudsætning, at du har en solid erfaring fra det personalejuridiske område.  

Ansættelsesforhold

Stillingen er på 37 timer pr uge, og for den samlede opgaveløsning gives og fodres fleksibilitet vedr. arbejdstidens tilrettelæggelse. Dine løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter den gældende kommunale overenskomst og aftale om lokal løndannelse, efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Vi ønsker stillingen besat pr. 1. april 2020 eller snarest derefter.   

Vores organisation

Stilling er nyoprettet og du vil få din daglige gang på vores hovedkontor i Vejle.  Her er vi ca. 40 ansatte, som alle har til opgave at understøtte vores organisation i den daglige drift og den strategiske udvikling.  Vi servicerer ca. 70 hjem fra projektering og byggeri til daglig drift, og vi administrerer godt og vel 5.000 lønnumre. Vores hjem er placeret i hele Danmark, og du skal derfor forvente, at du fra tid til anden skal køre mellem landsdelene. Det er således en forudsætning at du har et gyldigt kørekort.

Se mere om Danske Diakonhjem på www.diakonhjem.dk . Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Emil Tang på tlf. 20 74 14 01 eller HR & Lønchef Janni Malberg på tlf. 24 75 86 85.

Vi imødeser din ansøgning inden fredag d. 7. februar 2020.

Ansøgning vedlagt CV samt relevante bilag mailes/sendes til danske@diakon.dk eller

Adresse: Danske Diakonhjem, Skomagervej 11, 7100 Vejle

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag d. 19. og fredag d. 21. februar 2020.

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.

suslikx.com jazzandclassical.com