Køkkenleder til Nørager Friplejehjem

Vi søger en erfaren køkkenleder til vores nye friplejehjem i Nørager, hvor du vil få lederansvar for køkkenets drift samt forventeligt to ansatte køkkenmedarbejdere.

Arbejdstiden er fleksibel, men vil fortrinsvis ligge i dagtimerne i både hverdage og weekender.

Vi forventer, at du:

  • Sammen med dine kolleger sikrer, at borgerne, som bor på friplejehjemmet, får en god madoplevelse hver dag.
  • Er initiativrig i forhold til at udvikle køkkenet til glæde for beboere, pårørende, kolleger og øvrige gæster af huset.
  • Er kvalitetsbevidst, faglig stolt og har et godt håndværk i forhold til madlavning.
  • Er god til at planlægge og koordinere opgaver for dig selv og ansatte.
  • Har gode kommunikationsevner og kan organisere samarbejdet med de øvrige køkkenansatte og derved sikre et godt arbejdsmiljø.
  • Er fleksibel, serviceminded og har lyst til at arbejde tværfagligt med resten af husets personale til gavn for vores beboere, pårørende og husets øvrige gæster.
  • At du kan tage ansvar for egenkontrol, varebestilling samt køkkenets økonomi.
  • At du har ledererfaring eller har lyst til at udvikle dit ledelsespotentiale.
  • Ønsker at arbejde i en værdibaseret organisation, hvor næstekærlighed er bærende for vores handlinger. 

Vi forestiller os, at du har en kost-, ernærings- eller køkkenfaglig baggrund eller anden relevant uddannelse, med lyst til at udvikle og en interesse for ældremad samt har nogle års erfaring.

Om Nørager Friplejehjem:
Nørager Friplejehjem er et nyt friplejehjem til 40 borgere. Friplejehjemmet er en del af Danske Diakonhjem. Friplejehjemmet forventes at være klar til drift pr. 1. november 2020. Vi har et stærkt værdigrundlag, der har stor betydning for måden vi arbejder og omgås hinanden på. Vi lægger vægt på, at du støtter op om lokalsamfundet og tænker lokalt i de aftaler, som du indgår. Vi ønsker et åbent friplejehjem, hvor vi kan afholde aktiviteter og inddrage lokalsamfundet, ligesom vi vægter, at det er et HJEM, hvor vi kan spise sammen, have gæster mv. Det er derfor vigtigt, at du kan agere i dette. Måltiderne skal afspejle årstider, højtider og traditioner.


Vi tilbyder en enestående mulighed for dig, der gerne vil skabe dit eget job:
Du vil som køkkenleder hos os blive inddraget i ansættelsen af dit køkkenpersonale. Du vil også skulle planlægge driften af køkkenet, samt lave de kommende indkøbsaftaler og stå for indretning af køkkenets faciliteter i samråd med forstander.

Du får således mulighed for at skabe driften af køkkenet og sætte dit personlige præg på et samlet måltidskoncept.

Du får mulighed for at udfordre dine stærke sider indenfor personaleledelse, økonomi og kreativ ”kogekunst”.

Du bliver ansat i en virksomhed, hvor der er højt til loftet, og hvor alt kan lade sig gøre indtil andet er bevist.

Du har en høj grad af frihed til at iværksætte meningsfulde tiltag.

Du bliver en del af en virksomhed, hvor vi er stolte af, hvem vi er og hvad vi laver.

Vi håber du har lyst til at være med i teamet, og glæder os til at modtage en ansøgning fra dig.

Løn og ansættelsesforhold:
37 timer om ugen.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi tilbyder en sundhedsordning og stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af eget arbejde.

Tiltrædelse:
1. september 2020.

Kontaktoplysninger:
Ansøgning + relevante bilag sendes til forstander Susan Lundgren Hansen på mail: slh@diakon.dk

Samtaler vil finde sted i uge 31.

Ansøgningsfrist: senest mandag den 20. juli 2020.


Her kan du læse mere om Nørager Friplejehjem

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.