FORSTANDER til NYT FRIPLEJEHJEM i AALBORG - søges pr. 01.06.2020

Friplejehjemmet er under opførelse og forventes klar til indflytning den 1. november 2020.

Derfor søger vi nu en forstander, som ønsker at være med til at opstarte et helt nyt friplejehjem, så det bliver et godt hjem for beboerne samt en god arbejdsplads for medarbejderne.

Friplejehjemmet – en af Danske Diakonhjem’s selvejende institutioner – er et helt nybygget friplejehjem med plads til 56 beboere, der er visiteret til en plejebolig.

Der er tale om 3 afdelinger / leve-bo-miljøer, der skal fungere som overskuelige enheder med hver deres fællesrum, hvor der er plads til aktiviteter og samvær. Hver enhed skal varetage alle aktivitets-, pleje- og omsorgsopgaver med en fast gruppe af medarbejdere.

Friplejehjemmet er beliggende på adressen: Nerudas Allé 3, 9220 Aalborg Øst. Der vil være mange udfoldelsesmuligheder både indendørs og udendørs, ligesom der er eget køkken, hvor der fremstilles mad til hverdag og fest.

Forstanderstillingen ønskes besat den 01. juni 2020.

En af hovedopgaverne i månederne før start, hvoraf en del af arbejdstiden vil være på Danske Diakonhjems hovedkontor i Vejle, bliver at ansætte de mange medarbejdere, som skal arbejde ud fra Danske Diakonhjems værdier:

At ethvert menneske

-          Er unikt

-          Har værdi i sig selv

-          Har ret til at leve, opleve og udfolde sig

-          Har krav på respekt, ærlighed og ligeværdighed

-          Forstås i en helhed ud fra sin livshistorie og sine behov for fysisk, psykisk, social, kulturel 

            og åndelig omsorg. 

VI  FORVENTER:

-          At DU har et ønske om at være forstander på et friplejehjem i en værdibaseret organisation

-          At DU med dit menneskelige format  matcher Danske Diakonhjems stærke værdier

-          At DU er en synlig, dynamisk og struktureret leder med humor og udstråling

-          At DU har indgående kendskab til og erfaring med plejehjemsområdet, gerne med en leder-

           uddannelse i bagagen. 

-          At DU har en åben og positiv lederstil, præget af ansvarlighed og bygget på samspil og 

           dialog

-          At DU er visionær, idérig og kreativt tænkende

-          At DU kan navigere i både fredstid og i pressede situationer

-          At DU prioriterer fagligheden og den menneskelige dimension lige højt

-          At DU har evner til at koordinere og skabe gode arbejdsrelationer mellem forskellige

            faggrupper. 

-          At DU har kendskab til og engagement i personaleudviklings- og samarbejdsmetoder

-          At DU er en god formidler og sparringspartner i forhold til beboere, pårørende, personale 

           og frivillige samt interne og eksterne samarbejdspartnere. 

-          At DU har baggrund og sans for administrative arbejdsgange og blik for økonomi og 

           budgetter. 

 VI TILBYDER:

-          En unik mulighed for at være med i opstartsfasen af et helt nybygget friplejehjem

-          Mulighed for at stå i spidsen for stedet og sætte dit præg på det  

-          Ansættelse af personalet

-          Opstart, vedligeholdelse og videreudvikling af arbejdspladsen og personalet

-          Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst

-          Et hovedkontor, der kompetent støtter med råd og vejledning om administrative, tekniske 

            og personalemæssige forhold. 

-          I perioden frem til den egentlige opstart tilbydes kontorplads på Danske Diakonhjems

           hovedkontor. 

Vil du vide mere om stillingen, kan nærmere oplysninger fås hos:

DIREKTØR EMIL TANG – tlf. 7640 1401 - mobil 2074 1401.

Evt. læs mere om Danske Diakonhjem på www.diakonhjem.dk 

Ansøgning vedlagt CV samt relevante bilag mailes/sendes senest den 3. april 2020 kl. 12.00

til: danske@diakon.dk  Danske Diakonhjem, Skomagervej 11, 7100 Vejle.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 14. april 2020 på Danske Diakonhjem’s hovedkontor, Skomagervej 11, 7100 Vejle.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.