Ledige stillinger

To nye afdelingssygeplejersker

Vi søger en afdelingssygeplejerske til vores nye friplejehjem i Nørager - læs mere om stillingen

Vi søger en ledende afdelingssygeplejerske til Tranders Høje Friplejehjem - læs mere om stillingen

Som medarbejder på et af Danske Diakonhjems plejehjem kan du bl.a. få mulighed for:

  • Fleksible arbejdstider.
  • Kurser på tværs af organisationen, fx i vores værdigrundlag.
  • Fælles temadage og erfaringsudveksling, fx inden for arbejdsmiljø.
  • Netværk på tværs, fx inden for demens, forflytning, frivillige.
  • Personalegoder - se nedenfor.

Det at tro på hinandens muligheder, det er en afgørende værdi… Så på den måde hjælper vi egentligt hele tiden hinanden med at gro.

Forstander ved et af Danske Diakonhjems plejehjem.
Personalegoder

Personalegoder

I Danske Diakonhjem ønsker vi at være en moderne og attraktiv arbejdsplads, og det skal afspejle sig i goder til personalet. Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsordning i samarbejde med Willis og Falck HealthCare, der f.eks. giver mulighed for at vælge forskellige typer forebyggende behandling, mulighed for psykologbistand, sundhedstjek og sundhedsfaglig rådgivning. Herudover tilbyder vi alle et rabatkort gennem Logbuy, der giver adgang til tilbud i hele Danmark.

Som medarbejder har du ligeledes mulighed for at leje et af vores 3 sommerhuse året rundt til en attraktiv pris.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.