Forstander til nyt friplejehjem i Aabenraa - søges pr. 1. oktober 2020

Friplejehjemmet er under opførelse og forventes klar til indflytning den 1. februar 2020. Derfor søger vi nu en forstander, som ønsker at være med til at opstarte et helt nyt friplejehjem, så det blive et godt sted for beboerne samt en god arbejdsplads for medarbejderne.

Friplejehjemmet - en af Danske Diakonhjem's selvejende institutioner - er et helt nybygget friplejehjem med plads til 63 beboere, der er visiteret til en plejebolig.

Der er tale om 3 afdelinger / leve-bo-miljøer, der skal fungere som overskuelige enheder med hver deres fællesrum, hvor der er plads til aktiviteter og samvær. Hver enhed skal varetage alle aktivitets-, pleje- og omsorgsopgaver med en fast gruppe af medarbejdere.

Friplejehjemmet er beliggende på adressen: Langrode 17, 6200 Aabenraa. Der vil være mange udfoldelsesmuligheder både indendørs og udendørs, ligesom der er eget køkken, hvor der fremstilles mad til hverdag og fest. 

Forstanderstillingen ønskes besat den 1. oktober 2020. 

En af hovedopgaverne i månederne før start, hvoraf en den af arbejdstiden vil være på Danske Diakonhjems hovedkontor i Vejle, bliver at ansætte de mange medarbejdere, som skal arbejde ud fra Danske Diakonhjems værdier. 

Danske Diakonhjems værdier
I Danske Diakonhjem er det kristne menneskesyn vores fundament og afsæt. Afsættet for omsorgsarbejdet i Danske Diakonhjem er derfor altid, at vi:

 • Betragter ethvert menneske som unikt, skabt og værdifuldt
 • Styrker det enkelte menneskes identitet og ligeværd
 • Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis
 • Imødekommer det enkelte menneskes behov for både fysisk, psykisk, social, kulturel og åndelig omsorg
 • Giver plads til livsglæde, medindflydelse og engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere 

Vi forventer: 

 • At DU har et ønske om at være forstander på et friplejehjem i en værdibaseret organisation
 • At DU med dit menneskelige format matcher Danske Diakonhjems stærke værdier
 • At DU er en synlig, dynamisk og struktureret leder med humor og udstråling
 • At DU har indgående kendskab til og erfaring med plejehjemsområder, gerne med en lederuddannelse i bagagen.
 • At DU har en åben og positiv lederstil, præget af ansvarlighed og bygget på samspil og dialog
 • At DU er visionær, idérig og kreativt tænkende
 • At DU kan navigere i både fredstid og i pressede situationer
 • At DU prioriterer fagligheden og den menneskelige dimension lige højt 
 • At DU har evner til at koordinere og skabe gode arbejdsrelationer mellem forskellige faggrupper 
 • At DU har kendskab til og engagement i personaleudviklings- og samarbejdsmetoder
 • At DU er en god formidler og sparringspartner i forhold til beboere, pårørende, personale og frivillige samt interne og eksterne samarbejdspartnere
 • At DU har baggrund og sans for administrative arbejdsgange og blik for økonomi og budgetter

Vil du vide mere om stillingen, kan nærmere oplysninger fås hos: 

Direktør Emil Tang - tlf. 7640 5801 - mobil 2074 1401. 

Evt. læs mere om Danske Diakonhjem på www.diakonhjem.dk

Vi tilbyder: 

 • En unik mulighed for at være med i opstartsfasen af et helt nybygget friplejehjem 
 • Mulighed for at stå i spidsen for stedet og sætte dit præg på det 
 • Ansættelse af personalet
 • Opstart, vedligeholdelse og videreudvikling af arbejdspladsen og personalet
 • Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst
 • Et hovedkontor, der kompetent støtter med råd og vejledning om administrative, tekniske og personalemæssige forhold 
 • I perioden frem til den egentlige opstart tilbydes kontorplads på Danske Diakonhjems hovedkontor.  

·        Ansøgning vedlagt CV samt relevante bilag mailes/sendes senest den 23. august kl. 12.00 til:

danske@diakon.dk Danske Diakonhjem, Skomagervej 11, 7100 Vejle.

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 28. august 2020 på Danske Diakonhjems hovedkontor, Skomagervej 11, 7100 Vejle.


EN HOLDNING TIL OMSORG

 

 

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.