Ledige stillinger

Danske Diakonhjem søger konsulent med flair for jura og administrativ struktur

Se stillingsopslaget her

Der er ansøgningsfrist den 7. februar 2020.

Job på et af Danske Diakonhjems plejehjem

Overvejer du at søge job på et af vores plejehjem, kan du bl.a. holde øje med ledige stillinger på plejehjemmets lokale hjemmeside – du finder en oversigt her. Du er også velkommen til at tage en uopfordret kontakt, der hvor du har interesse. 

Medarbejderne er nøglen

Det vigtigste i Danske Diakonhjems virke er at kunne yde en faglig velfunderet og menneskeligt nærværende omsorg og pleje til beboerne. Medarbejderne er nøglen til, at dét kan lykkes. Vi vil gerne have dygtige medarbejdere, og vi vil gerne passe på vores medarbejdere. Derfor vægter vi at skabe et godt arbejdsmiljø på plejehjemmene, godt kollegaskab og mulighed for både faglig og personlig udvikling.

Her er en god atmosfære beboere og personale imellem... Vi er gode til at hjælpe hinanden, gode til at samarbejde - også på tværs af fagligheder... Her er tolerance og accept af forskelligheder blandt pårørende, kollegaer, beboere...

Medarbejdere ved Danske Diakonhjems plejehjem

Som medarbejder på et af Danske Diakonhjems plejehjem kan du bl.a. få mulighed for:

  • Fleksible arbejdstider.
  • Kurser på tværs af organisationen, fx i vores værdigrundlag.
  • Fælles temadage og erfaringsudveksling, fx inden for arbejdsmiljø.
  • Netværk på tværs, fx inden for demens, forflytning, frivillige.
  • Personalegoder - se nedenfor.

Det at tro på hinandens muligheder, det er en afgørende værdi… Så på den måde hjælper vi egentligt hele tiden hinanden med at gro.

Forstander ved et af Danske Diakonhjems plejehjem.
Personalegoder

Personalegoder

I Danske Diakonhjem ønsker vi at være en moderne og attraktiv arbejdsplads, og det skal afspejle sig i goder til personalet. Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsordning i samarbejde med Willis og Falck HealthCare, der f.eks. giver mulighed for at vælge forskellige typer forebyggende behandling, mulighed for psykologbistand, sundhedstjek og sundhedsfaglig rådgivning. Herudover tilbyder vi alle et rabatkort gennem Logbuy, der giver adgang til tilbud i hele Danmark.

Som medarbejder har du ligeledes mulighed for at leje et af vores 3 sommerhuse året rundt til en attraktiv pris.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.

suslikx.com jazzandclassical.com