Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter og Blaabjerg Frit valg i Nørre Nebel søger ny forstander pr. 1. maj 2020

Ønsker du at være forstander for et af Danske Diakonhjems velfungerende plejehjem og Frit Valg-leverandørordning med i alt ca. 70 fastansatte. Så er muligheden der nu!

Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter har driftsoverenskomst med Varde Kommune, og har eksisteret som plejehjem siden 1975.  Plejehjemmet består af 38 lejligheder og 4 midlertidige boliger fordelt i 4 boenheder. Herudover har vi eget produktionskøkken og åbent dagcenter med 10 daghjemspladser til visiterede borgere. Hjemmet er en integreret del af nærmiljøet med mange åbne aktiviteter, en aktiv støtteforening og en stor stab af frivillige.

Vores hjemmeplejevirksomhed, Frit Valg har fungeret siden 1992, og vi leverer hjemmepleje til p.t. ca. 100 visiterede borgere bosiddende i nærområdet.

Vi søger en engageret forstander med ledererfaring, humor og livsglæde.

Du skal være:

• Kulturbærer for Danske Diakonhjems værdier

• Visionær og strategisk, med fornemmelse for både tidens tegn og de politiske strømninger

• Synlig og nærværende og en god formidler i forhold til beboere, pårørende, frivillige og  

    personale – og alle de mange andre med tilknytning til huset

• Fagligt dygtig og fungere som sparringspartner for medarbejderne

• Inspirerende, kreativ og handlekraftig

• Aktiv i videreudvikling af personalekompetencer

Du skal :

• Have diplom i ledelse eller tilsvarende uddannelse

• Kunne balancere mellem videreførelse af traditioner og fornyelse på en velfunderet arbejdsplads

• Profilere både plejehjemmet og hjemmeplejeordningen, så det gode renommé bevares

• Varetage og pleje kontakter til både offentlige og private samarbejdspartnere samt pressen

• Overskue økonomien og de administrative arbejdsgange

Du vil få:

• Et dygtigt og engageret personale

• En moderne arbejdsplads beliggende i en aktiv by tæt mod Vesterhavet

• Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst

• Et bagland i Danske Diakonhjems hovedkontor, der støtter i administration, tekniske og

   personalemæssige forhold

• Et godt ledersamarbejde i Danske Diakonhjems netværk 

Kontakt:

Vil du vide mere om stillingen, kan nærmere oplysninger fås hos direktør Emil Tang – tlf. 76401401/mobil 20741401.

Se evt. mere om Danske Diakonhjem på www.diakonhjem.dk

Ansøgning vedlagt CV samt relevante bilag mailes/sendes senest onsdag den 11. marts kl. 12.00, til:

danske@diakon.dk. Adresse: Danske Diakonhjem, Skomagervej 11, 7100 Vejle.

Ansættelsessamtaler afholdes 16. marts på Danske Diakonhjems hovedkontor, Skomagervej 11, 7100 Vejle.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.