En værdibaseret organisation

Danske Diakonhjem er en betydelig aktør på ældreområdet i Danmark. Med afsæt i det kristne livs- og menneskesyn arbejder vi med at skabe gode rammer, der sikrer værdighed og respekt om det enkelte menneske, der har behov for hjælp.

Vi bygger og driver plejehjem, hospicer og botilbud til forskellige målgrupper, herunder løser vi administrative opgaver for institutioner, der ikke formelt hører under en kommune eller region. 

Danske Diakonhjem er en selvejende, non-profit organisation. Vi skal altså ikke tjene penge til nogen. Med over 60 års erfaring går vi op i at løse opgaverne ordentligt.  


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.