Danske Diakonhjem og AP Pension i samarbejde om nyt friplejehjem i Horsens

75 boliger står klar i oktober 2021

Horsens Friplejehjem står nu i 5 etager, og forventes klar til indflytning i oktober 2021.

Friplejehjemmet får 75 boliger i 3 forskellige størrelser. Det er primært 2-værelseslejligheder, men der er også 20 3-værelseslejligheder, der er beregnet til ægtepar.

Plejehjemmet er beliggende på den tidligere Kvickly grund mellem Niels Gyldings Gade og Bygholm å - tæt på både centrum og havnen, hvor plejehjemmet indgår som en del af en større byudvikling for Buchwalds Bro. Området vil bestå af ialt tre ejendomme, beliggende langs Bygholm å og tilhørende stisystemer, som giver mulighed for nærhed til grønne områder midt i storbyen.

Plejehjemmet er designet med en form som et omvendt U, der lukker sig om en tryg gårdhave med udsigt til åen. På den måde skabes en naturlig afgrænsning mellem de semiprivate udendørsarealer for Horsens Friplejehjem og det øvrige offentlig areal omkring Buchwalds Bro.

Der er en stor fælles altan på hver etage.

Det er en forudsætning for indflytning, at man er visiteret til en plejebolig. 

Ønsker du at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os.

Læs artiklen i Horsens Folkeblad


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.