Vind i håret og våde støttestrømper

På vores plejehjem Dalsmark i Gråsten ansatte de i 2014 en naturvejleder, som et led i deres projekt 'Udeliv og Fællesskab', som lever under mottoet: Hvorfor sidde inde, når alt håb er ude. Projektet har fået støtte fra Friluftsrådet.

Naturvejleder Bo Tonnesen arrangerer i samarbejder med plejehjemmets aktivitetsmedarbejder, Lone Gabelgaard aktiviteter i det fri 2-3 gange i ugen - ofte ud af huset, men aktiviteterne kan også foregå i plejehjemmets have. Haven er indrettet, så den også inviterer de ældre udenfor. Der er i haven bl.a. bålplads, musikinstrumenter, sansehave og orangeri.

Dalsmark har oplevet ordningen med en naturvejleder som en kæmpe succes og nu har andre også fået øjnene op for ideen og de mange positive "bivirkninger", som ordningen medfører. På Dalsmark har de oplevet, hvordan de ældre liver op, når de begynder at være med til friluftsaktiviteterne. Livslysten og trivslen stiger, mens medicinforbruget falder. I Sønderborg Kommune vil man nu ansætte en naturvejleder på de kommunale plejehjem.

Historien om den første naturvejleder ansat på et plejehjem har i denne måned nået de nationale medier, bl.a. har DR1 bragt et indslag i nyhederne -
  se indslaget her

Projektet 'Udeliv og Fællesskab' ligger godt i tråde med Danske Diakonhjems værdier, der bygger på det kristne menneskesyn. Forstander på Dalsmark, Andreas Nielsen, udtaler således: 

”Vi genantænder livsgnisten, og vores arbejde med udelivet harmonerer godt med diakonien, som jo er vores grundlag. Det bygger på næstekærlighed, inkluderende fællesskaber og respekt for skaberværket. Det er evangeliet i handling.” 

Det er muligt at følge projekt 'Udeliv og Fællesskab' på Facebook  

Billederne er arkivbilleder fra Dalsmarks ture i det fri, hvor sanserne bliver aktiveret!