Stjernestunder og hjertevarme: Indvielse af Kjellerup Friplejehjem

Selvom flagstangen endnu ikke var sat op, bød masser af flag, rød løber og julelys de ca. 140 gæster velkommen til indvielse. Torsdag d. 2. december 2015 åbnede det nye friplejehjem i Kjellerup helt officielt! En mærkedag som personalet havde arbejdet henimod og glædet sig til de seneste måneder og – jo, der har da været lidt at se til, som pedel, Poul Elbæk Hansen, lunt udtrykte det, uden ellers at ville gøre et nummer ud af dét.

Det nye friplejehjem rummer 36 plejeboliger og åbnede 1. november dørene for de første beboere. Allerede her en måned efter er 23 lejligheder udlejede og alle – personale, frivillige, beboere og pårørende – er i fuld gang med at skabe en god hverdag, hjem og hjemlighed i de nye rammer.

Et maleri med en historie

Emil Tang, direktør i Danske Diakonhjem, bød velkommen ”til et fantastisk hus” til de mange fremmødte. Efterfølgende ønskede bestyrelsesformand i Danske Diakonhjem, Kirsten Lehmann, tillykke til såvel beboere, ledelse, ansatte, frivillige og kommunen med det nye friplejehjem, der jo ikke "bare" er et plejehjem, men skal være et rigtigt hjem, hvor alle føler sig velkomne. Formanden overrakte plejehjemmet en gave, et stort maleri, og knyttede en særlig historie hertil. Maleriet er lavet af partner i KPF-arkitekterne, der ligeledes står bag byggeriet af friplejehjemmet, Zoran Juresa. Zoran stammer fra Kroatien og har hentet inspirationen til maleriet en påskemorgen i hjemlandet, hvor han sad og betragtede lyset mellem oliventræerne. Derfor rummer maleriet temaer som lys, glæde og opstandelse.  Kirsten Lehmann klippede herefter den røde snor og markerede den officielle åbning.

Den største gave i mange år

Lokal ildsjæl og formand for Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune, Hans-Jørgen Hørning, var dagens næste taler. Hans-Jørgen Hørning fortalte om oplevelsen af affolkning og tab af job i yderområderne, bl.a. i forbindelse med lukningen af det gamle Kjellerup Sygehus, og, knyttet hertil, om arbejdet med at finde ny anvendelse af de gamle, tomme bygninger. - Fra Kjellerupegnens Udviklingsråd kan jeg sige, at det er lykkedes rigtig godt i denne bygning”, fremhævede han og fortsatte ”i dag kan Kjellerup pakke den største gave ud i mange år”. Hans-Jørgen Hørning fremhævede i sin tale det gode ved friheden til, som plejehjem, at kunne etablere sig ”uden at spørge kommunen”, en frihed, der også omfatter borgere fra andre kommuner, der kan vælge friplejehjemmet. Han lagde vægt på, at Danske Diakonhjems folkekirkelige grundlag netop inviterer til rummelighed, livskvalitet og fællesskab – og han bød op til et frugtbart samarbejde med Silkeborg Kommune. Emil Tang kvitterede med en stor tak til projektets følgegruppe og Silkeborg Kommune.

Indsamling øremærket Kjellerup Friplejehjems Venner

Centerchef for Arena Midt, Anders Hartvig, overrakte formand for venneforeningen, Gunnar Hovgesen, en check på 10.610,- kr. til aktiviteter på friplejehjemmet. Midlerne var tilvejebragt ved afholdelse af Amerikansk Lotteri og det rekordstore beløb vidnede om stor velvilje fra byens handel og erhverv. Gunnar Hovgesen kvitterede og fortalte om sine første oplevelser på Kjellerup Friplejehjem, hvor varme og menneskelighed er strømmet beboerne i møde. Han ønskede, at netop dét må blive adelsmærke for plejehjemmet og afrundede med ”gode ønsker for fremtiden for det dejlige sted her!”.

”Frygtelig fine omgivelser” 

Alle lyttede opmærksomt, da beboeren, Tove, og medarbejderen, Jørgen, arm i arm fulgtes op til mikrofonen. Tove fortalte om, hvor godt hun havde haft det i sin måned på plejehjemmet. Selvom det havde været svært at flytte fra sit hjem, oplevede hun allerede plejehjemmet som ”et rigtigt hjem”. – Det er så frygtelig fine omgivelser, jeg er så taknemmelig, plejepersonalet er meget sødt!, afrundede Tove, som var overbevist om, at hun talte på alle beboernes vegne.

Jørgen forsatte med at sige et par ord som repræsentant for personalet. Han fortalte om den fantastiske rejse, det havde været for dem at være med i opstart og klargøring af plejehjemmet. Det havde krævet mod og der havde været udfordringer, men som Jørgen taknemmeligt beskrev: – Med ånd og rødder og hjertet, så kan vi løse det! Vi kan virkeligt lave stjernestunder og hygge for vores beboere og det er lige det, vi alle som omsorgspersoner er optagede af. Personalet havde ligeledes forfattet en sang til lejligheden, som ligesom til de øvrige sange, blev akkompagneret af kvintetten ”Degnekapellet”.

Hjertevarme og stjernestunder
Forstander for Kjellerup Friplejehjem, Mette Kayerød Jochumsen, rundede dagen af med en stor tak til alle involverede i processen. – Det er enestående og fantastisk at være med til at etablere et hjem, fremhævede hun og fortalte om alle de store og små ting, der skal besluttes og findes ud af i den forbindelse: – Hvilken type kaffe skal vi have? Hvor mange telefoner? Hvordan fejrer vi fødselsdag? Jul? Mette Kayerød Jochumsen rundede af med at forsikre om, at Kjellerup Friplejehjem først og fremmest vil være kendetegnet ved hjertevarme og stjernestunder.   

 

Af: Line Munkøe, udviklingskonsulent ved Danske Diakonhjem.

Forstander Mette Kayerød Jochumsen og afdelingssygeplejerske Jette Forbech Christensen byder gæsterne velkommen til.

Emil Tang, direktør i Danske Diakonhjem, byder velkommen.

Bestyrelsesformand, Kirsten Lehmann, klipper den røde snor.

Kvintetten ”Degnekapellet”

”Køkkenpigerne” Helle, Karin og Hanne stod bag det dejlige tragtement.

Marie og Lukas gjorde deres bedstemor, Ebba, selskab ved indvielsen.

Lokal ildsjæl og formand for Ældre- og Handicapudvalget i Silkeborg Kommune, Hans-Jørgen Hørning.

Formand for venneforeningen, Gunnar Hovgesen, og centerchef for Arena Midt, Anders Hartvig.

Tove (beboer) holder tale med Jørgen (medarbejder) ved sin side.

Anders Bo Engrob Jørgensen, sognepræst, Hørup Kirke, ønskede tillykke.

Karen Marie Ravn, valgmenighedspræst i Kjellerup og Omegns valgmenighed, ønskede tillykke og så frem mod udvikling og samarbejde med friplejehjemmet.

Mette Kayerød Jochumsen rundede dagen af.