Så er det snart ”nu” i Shanghai

Alt skal klappe og alt summer af forberedelser omkring ældrecentret i Shanghai, der officielt åbner d. 30. oktober 2015. De første beboere flytter dog ind lidt før den dag.

Danske Diakonhjem træder ny grund, når organisationen slår dørene op for det første dansk drevne plejehjem i Kina. Forarbejdet har været stort og der har ikke været nogen afprøvede modeller eller erfaringer at læne sig op ad i etableringen af en institution til ældre med plejebehov i det kinesiske samfund. Nu nærmer dagen for åbning og ibrugtagning sig hastigt. – Og alt er næsten klart! Kinesisk personale uddannet, bygningerne smukke, parken anlagt og på søndag rejser en dansk forstander fra Viborg til Shanghai for at hjælpe til med det sidste.

Kinesiske elever har knoklet for at uddanne sig

Det var ud fra sin erfaring med at yde omsorg og pleje af høj faglig kvalitet og sin medmenneskelige tilgang, at Danske Diakonhjem blev valgt til at drive ældrecentret i Shanghai. Krumtappen i at kunne levere den høje kvalitet er uddannelsen af medarbejdere. – Men hvordan gribes det lige an i Kina, hvor der ikke findes uddannelser svarende til vores SOSU-uddannelser? 

Det endte med et samarbejde mellem Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, den lokale sygeplejeskole og Danske Diakonhjem. I starten af september kunne de første 45 elever så fejre at have fuldført uddannelsesprogrammet.

- Eleverne har de sidste 10 uger gennemført en teoretisk og praktisk grunduddannelse til ”ældreplejere”. De første 4 uger er foregået på den lokale sygeplejeskole, hvor der er udviklet et officielt og statslig støttet certificeringsprogram, fortæller Ulla Lindegaard Hjorth, der er ansat som sygeplejefaglig leder på Yiheyuan ældrecenter.

Eleverne har under forløbet ikke kun skullet forholde sig til nye plejefaglige emner, men har også stiftet bekendtskab med en – for dem – helt ny tilgang til undervisning og læring. Envejskommunikation og udenadslære er erstattet af gruppearbejde, workshops og præsentation af egne projekter. – Og eleverne er vokset med opgaven, som Ulla Lindegaard Hjorth fortæller: 

- Det er imponerende at se den store udvikling, der er sket med alle eleverne både fagligt og personligt! Alle havde arbejdet dybt seriøst med deres cases. Mange var meget nervøse ved fremlæggelsen, men casene blev fremlagt i bedste danske stil.

Det er Ulla Lindegaard Hjorth selv, der har stået for den sidste praktiske og teoretiske eksamination af eleverne. Den varede i 2 dage og har givet Ulla en bedre føling med elevernes holdninger, kommunikative evner og praktiske håndelag inden arbejdet går i gang. 

Storslået at gå rundt her

Med sine 200 plejehjemspladser og 600 ældreboliger er Yiheyuan ældrecenter stort i dansk målestok. - Og det er også storhed, der præger følelsen, når Torben Birkestrøm Madsen i dag går rundt på ældrecentret.

- Det er storslået at gå rundt i området, hvor bygningerne fremstår smukke og nogen af dem er næsten klare til at blive taget i brug af de første beboere. Stier er smukt anlagte med træer, blomster, der dufter intenst og græsplæner. Det hele smelter fint sammen. Indvendig er der stor travlhed med indretninger og installationer og her er dagligt mellem 50 og 100 håndværkere i gang. Så det kræver naturligvis masser af koordinering og kommunikation!

Torben Birkestrøm Madsen, der er leder af ældrecentret, har sammen med Ulla Lindegaard Hjorth opholdt sig i Kina siden 1. maj, hvor de har arbejdet med forberedelser og organisering frem mod åbningen.

Den store fremdrift i byggeriet har været bemærkelsesværdig. Særligt omkring den bygning, der bl.a. kommer til at rumme sekretariat, sygeplejeklinikker, kantine, køkken, rehabilitering, terapirum, klinik til to læger, lille hospiceafsnit, centralvaskeri, apotek samt eget laboratorium. – Det er en fantastisk præstation at det kan lykkes inden ibrugtagning, understreger Torben Birkestrøm Madsen og forsætter:

- Jeg glæder mig lige nu allermest til at modtage de første beboere ultimo oktober og til at vi dermed kommer ”rigtigt” i gang og kan eftervise, at vi gør en forskel med Danske Diakonhjems danske plejearbejde i Kina.

Yiheyuan ældrecenter modtager i disse dage flere store delegationer af interesserede kinesiske politikkere og embedsmænd, bl.a. Shanghais overborgmester med en delegation på 80 personer.

Jeg skal ud og bruge mine sanser

Søndag d. 12. september drager forstander ved Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården i Viborg, Pia Østergaard, afsted mod Shanghai og Yiheyuan ældrecenter. I 7 uger vil hun her stå til rådighed som ressourceperson for Ulla Lindegaard Hjorth og Torben Birkestrøm Madsen i de sidste forberedelser frem mod åbningen. Det er en opgave Pia Østergaard er meget ydmyg overfor:

- Jeg skal være idébank og to praktiske hænder. Jeg kommer med min lederkompetence og min viden om det værdibaserede arbejde og så vil jeg hjælpe der, hvor der et behov. Frem for alt, skal jeg ud og bruge mine sanser.

Pia Østergaard kommer selv fra en stilling i sygehusverdenen til Danske Diakonhjem i 2011. Ved skiftet oplevede Pia Østergaard tydeligt den anderledes kultur og ”ånd”, der er på Danske Diakonhjems plejehjem. Det anderledes bestod ikke i den plejefaglige kvalitet, for den var nemlig også helt i top i sygehusverdenen, snarere var der tale om selve tilgangen til den grundlæggende sygepleje.

 - I Danske Diakonhjem er der en anden bevidsthed om, hvordan vi vil se, tale, vise hjælpsomhed, tage imod og yde sygepleje. Når vi siger at beboerne må stå op, når det passer dem, så mener vi det! Her må de og skal de selv bestemme. Det er ikke arbejdsrytmen, der kommer før deres døgnrytme.

I den forstand kan Pia Østergaard give input til og fokus på den særligt værdibaserede tilgang til ældreomsorg, som også har været central for kinesernes valg af Danske Diakonhjem som samarbejdspartner. I Shanghai glæder både Ulla Lindegaard Hjorth og Torben Birkestrøm Madsen sig til at kunne trække på Pia Østergaards opstartserfaringer fra åbning af Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården i Viborg – med et kinesisk tvist.

 

Af: Line Munkøe, udviklingskonsulent ved Danske Diakonhjem. 

45 elever har nu fuldført uddannelsesprogrammet.

Efter fremlæggelserne blev der holdt officiel dansk ”dimission”, hvor der blev holdt taler, overrakt gaver, taget billeder, og skålet i ”champagne”.

Alt er næsten færdigt.

Parkanlæg, nu med smuk statue af Den lille Havfrue.

Levering af møbler og inventar er ikke småting!

Der er gjort meget ud af at skabe smukke omgivelser.

Besøg af Zhujings borgmester, fulgt af ca. 70 lokale politikere, embedsmænd og pressefolk.

Fremvisning af boligens funktioner til Shanghais overborgmester, der er borgmester for 20 millioner mennesker.