Pressemeddelelse 27.10.2016

"Vi sikrer Nordstjernens fremtid". Det er budskabet fra Friplejehjemmet Nordstjernens bestyrelse, efter at man har aftalt at overdrage ansvaret for den fremtidige drift af friplejehjemmet til Danske Diakonhjem.

Bestyrelsen er lige nu i gang med konkrete udvidelsesplaner, og der er indgået en aftale om køb af nabogrunden. Lokalplanarbejdet er i fuld gang og forventes endelig afsluttet i starten af det nye år, og det skal bane vejen for byggeri af 28-36 nye plejeboliger.

”Det skal blandt andet også ses i det lys, at vi nu som bestyrelse vælger at overdrage Nordstjernen til Danske Diakonhjem. Byggeriet er en stor opgave, som kræver stor ekspertise at gennemføre, og den har Danske Diakonhjem”, fortæller formand Ivan Høeg.

Selve overdragelsen forventes at ske maj/juni næste år, når planlægning og alle godkendelser til det nye byggeri forventes på plads. Og det er ikke tilfældigt, at det netop er Danske Diakonhjem, der skal overtage Nordstjernen. Bestyrelsen har lagt vægt på, at

·         Nordstjernen siden 2010 har haft en administrationsaftale med Danske Diakonhjem, og den nye aftale bygger således på et flerårigt tæt og godt samarbejde.

·         Den fremtidige drift vil ske på et værdigrundlag, der ligger meget tæt på den måde, som Nordstjernen drives på nu.

·         Vi er enige med bestyrelsen i Danske Diakonhjem om, at maj/juni næste år er det bedste tidspunkt, så vi sikrer en glidende overgang, inden byggeriet sættes i gang.

”Derfor er vi i bestyrelsen og ledelsen overbeviste om, at det er det bedste afsæt for at sikre Nordstjernens fremtid som friplejehjem”, fastslår Ivan Høeg.

De endelige skitser for byggeriet er ikke klar endnu, men det ligger fast, at den gamle villa bevares og bliver midtpunkt i det nye plejehjem. Det ligger også fast, at der bygges 28-36 helt nye plejeboliger vest for villaen og dele af den grå bygning mod Østervang nedrives og resten af de nuværende bygninger renoveres.

”Dermed sikrer vi først og fremmest, at de nuværende beboere ikke skal genhuses eller flyttes fra Nordstjernen under byggeriet. Endvidere vil det med de foreliggende skitser for byggeriet skabe luft og en flot udsigt fra både boligerne og øvrige lokaliteter på Nordstjernen”, fremhæver Ivan Høeg.

Personalet og beboerne på Nordstjernen er orienteret om fremtidsplanerne/bestyrelsens beslutning.

Yderligere oplysninger:

Ivan Høeg

Danske Diakonhjem er en selvejende, non-profit organisation med over 50 års solid erfaring med at opføre og drive plejehjem, hospicer og botilbud. Endvidere varetages administrationsopgaver for uafhængige institutioner over hele landet. Hovedkontoret ligger i Vejle.

 

I dag driver Danske Diakonhjem 30 egne plejehjem. 8 drives som friplejehjem, mens 22 drives efter driftsoverenskomst med den lokale kommune. 26 institutioner har desuden indgået en administrationsaftale, der omfatter løn, regnskab, bolig og rådgivning. Der er i alt ca. 2.500 ansatte.