Potentialet i de selvejende organisationer

Selveje Danmark, som Danske Diakonhjem er medlem af, peger i debatindlægget ”Dette plejehjem er ”Made in Denmark”, på potentialet i den selvejende non-profit verden. På hvor vigtigt det er, at vi i den offentlige dialog om offentlig kontra privat bliver meget tydeligere i forståelsen af, at vi faktisk har et helt brancheområde, der gennem mange år har leveret non-profit velfærd af høj kvalitet. Debat indlægget, som blev bragt i Information den 19. juni, kan læses herunder.

Dette plejehjem er ”Made in Denmark”

»Vi bygger plejehjem i Kina,« burde alle i Danmark kunne sige med samme stolthed i stemmen, som når vi taler om landbrugseksport, Lego eller Mærsk.

Men det gør vi ikke – og kommer heller ikke til at gøre det i særlig stor udstrækning – medmindre vi både politisk og i den almindelige debat får øjnene op for det potentiale, der er i de selvejende nonprofit-organisationer i Danmark.

Selvejende nonprofit-organisationer udgør hovedparten af de ikkeoffentlige velfærdsaktører i Danmark. Den seneste tid har vi haft en debat om profit, og om det er rimeligt at tjene penge på velfærd eller ej. Den debat vil Selveje Danmark ikke tage del i.

Vi vil i stedet pege på, at langt de fleste ikkeoffentlige organisationer, der driver velfærd i landet – hvad enten der er tale om daginstitutioner, plejehjem eller tilbud til socialt udsatte – slet ikke har fokus på profit, men på den samfundsmæssige værdi de skaber.

Det er dem, der netop nu står med potentialet til at blive næste fase i et dansk eksporteventyr.

Den selvejende nonprofit-organisation Danske Diakonhjem er allerede i gang, hvilket minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) ved selvsyn kunne konstatere under sit besøg den 11. juni.

Det danske potentiale i forhold til velfærdseksport skal vi udvikle for alles skyld. Men det sker ikke ved at gøre de ikkeoffentlige tilbud mere kommunale eller gennem yderligere restriktioner i forhold til kommunernes samspil med ikkeoffentlige tilbud.

Det sker heller ikke med en unuanceret debat, der helt synes at se bortfra den store gruppe af nonprofit-organisationer.

Tværtimod risikerer vi at standse organisationer som Dansk Diakonhjem, hvis frygten, for at selvejende institutioner får en uretmæssig profit, fører til politiske panikreaktioner.

Derfor håber vi, at man både på landsplan og kommunalt erstatter frygten med nysgerrighed, sikrer ordentlige rammer for nonprofit-sektoren, og i det hele taget ser det som en mission at udvikle fremfor at afvikle vores eget potentiale.

Selveje Danmark foreslår, at vi starter på landsplan med en samarbejdsaftale mellem stat, kommuner og nonprofit-sektoren.

Den kan skabe rammen for en fælles indsats, der sikrer, at alle i fremtiden er klar over, at i Kina bygger vi da også plejehjem.

Jon Thorlacius Krog, branchedirektør i Selveje Danmark

Foto fra området ved plejecentret i Shanghai, som Danske Diakonhjem er involveret i byggeri og drift af.

Foto fra byggeprocessen, Plejecentret i Shanghai.

Foto fra underskriftsceremoni på Børsen mellem Danske Diakonhjem og de kinesiske samarbejdspartnere, 2013.