Non-profit velfærd

Under den for nyligt overståede valgkamp kontaktede den daværende minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, Selveje Danmark, fordi han ønskede at besøge et friplejehjem. Da Carsten Hansen kommer fra Fyn var det oplagt at besøge Friplejehjemmet Lillebælt, der ejes af Danske Diakonhjem.

Direktør i Danske Diakonhjem Emil Tang var med til besøget, som han betegner som ”meget positivt”. Carsten Hansen roser de selvejende non-profit institutioner, som han mener, er et godt tilbud på linje med de kommunale tilbud. Under besøget fik Carsten Hansen rig mulighed for at hilse på beboerne på Friplejehjemmet Lillebælt – også de firbenede!

Velfærd til salg

Udover at besøget fandt sted under en valgkamp, ramte besøget også ned i en tid, hvor der kører en debat omkring, i hvor høj grad private firmaer og organisationer skal overtage de bløde velfærdsopgaver fra kommunerne. Som et led i debatten sendte TV2 en række udsendelser under titlen ’Velfærd til salg’. Udsendelserne kastede et kritisk blik på kommunale udliciteringer, hvor private har budt ind og overtaget fx plejehjem og hjemmepleje, og udsendelserne bidrog med en negativ stemme i debatten om privatisering af ældreplejen, da der udelukkende blev fokuseret på eksempler, hvor det er gået galt. Direktør i Danske Diakonhjem, Emil Tang, kalder drejningen i debatten for ”en skævvridning”. Han kalder det en hetz mod de private. Der findes, ifølge Emil Tang, også en anden side og en anden vinkel til debatten.

Netop derfor bød Emil Tang besøget af Carsten Hansen meget velkommen. Han vil meget gerne fortælle om Danske Diakonhjem og de selvejende non-profit organisationer. For bl.a. Danske Diakonhjem, som er en selvejende, non-profit organisation, er der ikke tale om, at organisationens plejehjem skal tjene penge til nogen. Et eventuelt overskud bliver i den enkelte institution og bliver brugt til gavn for beboere og medarbejdere.

OPP-projekter og udlicitering af hjemmepleje

Flere kommuner har indgået samarbejde med private aktører omkring drift af plejehjem, hjemmepleje og på nyopførelser af fx plejehjem. Danske Diakonhjem har budt ind på bl.a. udlicitering af hjemmepleje og på OPP-projekter (Offentlig-Privat-Partnerskab). Danske Diakonhjem har vundet et OPP-projekt i Tølløse i Holbæk Kommune og skal nu opføre et nyt stort plejecenter, der skal afløse to eksisterende plejehjem og et dagcenter. Til spørgsmålet om, hvorfor Danske Diakonhjem byder ind på udliciteringer og OPP-projekter svarer Emil Tang: ”Det er en politisk beslutning at prøve det af, og vi mener, vi kan gøre en forskel”.
Kenn Thomsen, der er koncerndirektør i Holbæk Kommune, har om Danske Diakonhjems bud på opførelsen og driften af plejecentret i Tølløse sagt: ”Da jeg bladrede oplægget igennem, tænkte jeg, at det ser spændende ud. Jeg fik fornemmelsen af, at jeg fik mere end, end jeg havde ønsket mig. Og da jeg havde kigget hele projektet igennem, tænkte jeg, det er genialt. Det bliver sublimt”.
Plejecentret i Tølløse forventes at stå færdigt i 2017.

Du kan læse mere om projektet i Tølløse via disse artikler:
http://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/omsorg-og-stoette/2015/danske-diakonhjem-skal-opfoere-og-drive-plejecenter/ 

http://www.dagensbyggeri.dk/artikel/84356-vinderen-af-plejecenter-er-fundet

Et værdibaseret alternativ

Plejehjem og hjemmepleje under Danske Diakonhjem, herunder friplejehjemmene, kan tilbyde noget andet end de kommunale. De er et alternativ til de kommunale tilbud, og giver borgerne en valgfrihed til at finde det tilbud, der passer dem bedst. Danske Diakonhjem byder ind med værdibaserede plejehjem med rod i det kristne livs- og menneskesyn. Det kristne livs- og menneskesyn er et fundament, men de værdier som dette menneskesyn fører med sig, kommer også til udtryk i hverdagen. Danske Diakonhjem ønsker at være kendt på måden, de ser og møder beboeren. Det er centralt for Danske Diakonhjem at skabe ET HJEM. Et hjem hvor mennesket er i centrum, og hvor der er gode rammer for livskvalitet og fællesskab, hensyn og respekt. Læs her mere om, hvordan værdierne kommer til udtryk i hverdagen.

Gennem mere end 50 år har Danske Diakonhjem været en aktør inden for pleje af ældre, og har opbygget en solid erfaring. Danske Diakonhjem vil kendes på kvalitet og ordentlighed og mener at have meget godt at byde ind med til gavn for mennesker, der har brug for hjælp.