Hverdagsliv på Yiheyuan

Sygeplejefaglig leder, Ulla Lindegaard Hjorth, fortæller fra et dansk-kinesisk plejehjem i Shanghai.

Der er nu gået 4 måneder siden Yiheyuans indvielse, og hele området summer af liv. Foråret er så småt på vej, ferskentræer står i blomst, og fuglene pipper lystigt.

Byggeriet og stort set alt andet arbejde, som ikke udføres af det faste personale, har ligget stille i en måneds tid pga. det kinesiske nytår, også kaldet Spring Festivalen. Men nu er alt blevet normalt igen, så her er igen fyldt med migrantarbejde (fortrinsvis bygningsarbejdere) og ældre, for længst pensionerede, havemænd- og kvinder.

Der kommer dagligt mange besøgende for at se på både senior- og plejeboliger. Ind imellem kommer der også regeringsdelegationer fra Shanghai med TV folk, og så står hele verden på den anden ende!

Stort set alle 90 seniorboliger er nu udlejede eller reserverede.

Andre traditioner for pleje af ældre mennekser

På plejehjemmet går det lidt langsommere, da vi stadig kæmper med kulturen. Det er svært at sige, hvem der er mest underlagt kulturen; de ældre, fordi de hellere vil passes hjemme og blive sammen med familien, eller de unge, som ikke ”vil tabe ansigt” ved at sende deres pårørende på plejehjem!

Men det går stille og roligt fremad. Der bor nu 26 beboere i alderen fra 59-98 år. 
Kulturen spiller også ind på kønsfordelingen, da det er flest kvinder, som flytter ind. Mændene vælger at blive boende hos familien – eller de dør tidligere, som i Danmark. Vi har derfor kun 5 mænd blandt beboerne, heraf er de to den ene part af et ægtepar.
Plejebehov er, som alder, meget forskelligt. Omkring halvdelen af beboerne ville aldrig have fået en plejehjemsplads i Danmark, da de med en smule hjælp ville være fuldt ud i stand til klare sig selv. Men hjemmehjælpsbegrebet er ikke voldsomt udbredt her. En del af beboerne har hidtil boet enten alene eller hos familie med hjælp fra en "aijie", en privat hushjælp, som hjælper med lettere personlige og praktiske gøremål.

Alder er derimod en væsentlig faktor, når en mulig beboer henvender sig om en plads- i nogle tilfælde i højere grad end funktionsniveau! Vi har fx en mandlig beboer på knap 91, stort set fysisk rask og rørig, som gerne ville flytte i en seniorbolig. Det kunne han ikke få lov til; han var for gammel! Som kuriosum har vi ligeledes en kvindelig beboer på 97, som tre gange blev nægtet af få en plejehjemsplads; hun var nemlig for gammel!

Demente opfattes som ”sindssyge”

Beboergrupperne omfatter, som i Danmark, fortrinsvis ældre med livsstilssygdomme. Men kulturen er også her en udfordring, eller måske er det nærmere menneskesynet. Demente opfattes nemlig som ”sindssyge”, der skal spærres inde. På de traditionelle kinesiske plejehjem er demente i de senere stadier ofte fikseret til deres seng døgnet rundt, for så er de ikke til fare for sig selv eller andre (og man vil heller ikke få sagsanlæg, hvis der sker noget). Så den største kamp har været at bevise, at vi rent faktisk er i stand til at tage os forsvarligt af de 5 demente beboere, vi har på nuværende tidspunkt. Vi håber, at få lov at beholde dem.

Personalet

Personalet er langsomt ved at vænne sig til dagligdagen. I starten var der overflod af personale til de få beboere, men nu er vi ved at finde et mere passende leje. Personalet består af 33 plejepersonaler og 4 sygeplejersker, som arbejder i 12 timers vagter.

Sygeplejerskerne er i høj grad underlagt en læges beslutninger, og de træffer ikke selv beslutninger. De skal ofte presses til at handle selvstændigt, så det lange seje træk ligger på at få dem rykket dem i deres arbejdsform.

En typisk dag

En typisk dagligdag starter tidligt. Beboerne går meget tidligt i seng, ofte allerede før kl. 20, og står derfor lige så tidligt op om morgenen. Dagholdet møder kl. 7, morgenmaden kommer 7.30, og så er dagen i gang. Den personlige pleje bliver dog oftest først klaret omkring kl. 13, så formiddagen går med aktiviteter. De fleste af beboerne vil gerne ud og have frisk luft, hvis vejret er fint. De beboere, som har brug for lettere træning, kan få træning i vores Rehabiliteringslokale.

Frokosten bliver serveret kl. 11.30. Herefter sover de fleste af beboerne til middag. 

Eftermiddagen bliver brugt på assistance med brusebad, rengøring og flere aktiviteter. Nu hvor foråret er på vej og luften bliver lunere, er alle beboerne glade for at få en tur rundt i området. Der er også flere og flere, som er begyndt at komme i Klubhuset. Her kan de fx spille Mahjong, bordtennis, billard, eller de kan synge Karaoke (og det gør de!).

Så livet går sin gang – på kinesisk tilsat lidt dansk!

Personalet fik alle en blomst på "Womens Day".

Forår.

Alderspræsidenten, Viola, er 97 år.

Tre kvinder, som bor på samme stue.

Mahjong