Drømmen er at skabe det gode hjem

Forstanderne ved Aarhus og Kjellerup Friplejehjem fortæller om forberedelserne op mod åbningen af de to helt nye plejehjem her i efteråret. 

I august går det løs!

Mette Kayerød Jochumsen er forstander for det nye friplejehjem i Kjellerup, der stadig er ved at blive bygget. Lige nu deler hun kontor med forstander for det nye friplejehjem i Aarhus, Kristian Bräuner-Møller. Han venter også på, at det nyopførte plejehjem i Tranbjerg skal blive klar til at rykke ind i. Der pågår altså mange forberedelser og planlægning på det lille midlertidige kontor, der ligger på Danske Diakonhjems Hovedkontor i Vejle.

- Jeg står lige nu overfor samtaler til stillingen som souschef og hele planlægningen omkring at ansætte personale, fortæller Mette Kayerød Jochumsen. Hun forestiller sig en gradvis opstart, så plejehjemmet starter med 12, dernæst 24 og herefter 36 beboere.  – Men det hele sker efter sommerferien, fortsætter hun og forklarer, at der både er planer om at holde et fælles informationsmøde i samarbejde med jobcenteret og planer om et informationsmøde for frivillige og lokale græsrødder, hvor venneforeningen vil blive stiftet. Begge dele vil blive annonceret i dagspressen og på

”En måned at lege i”

Mens Kjellerup Friplejehjem slår dørene op for de første beboere 1. november, åbner Aarhus Friplejehjem dørene allerede 1. september. Kristian Bräuner-Møller er derfor lidt længere i forløbet med at ansætte personale. – Vi har ansat afdelingssygeplejerske, sekretær, pedel og kostfaglig leder, så nu mangler vi basispersonalet, dvs. sygeplejersker, sosu-assistenter, hjælpere og terapeuter, fortæller han. Personalet ansættes per 1. august og herefter har de en hel måned til at lære hinanden at kende, indrette plejehjemmet og sætte deres præg på den nye kultur, der skal opbygges. – Vi har en måned at lege i, som Kristian Bräuner-Møller engageret formulerer det.

Det nye personale skal bo et døgn på plejehjemmet i august måned, som en måde at indtage huset og komme tættere på hinanden og opgaven. – Det bliver 24 timer, hvor vi har ”lånt” et par beboere, som vi skal lave mad til og passe, der skal være lidt teambuilding, personalet har soveposer med og der er jo værelser nok!, forklarer Kristian Bräuner-Møller, og tilføjer at beboerne selvfølgelig ikke er ”rigtige beboere”, men nogle bekendte, som har sagt ja til at være en del af legen.

I slutningen af august er der planlagt to dages ’Åbent Hus’ på Aarhus Friplejehjem. Her vil de ansatte vise rundt og byde interesserede velkommen. Følg med i planerne på .

Personalet vælger friplejehjemmene til

Begge forstandere er enige om, at det mest udfordrende og samtidig det mest spændende ved at starte et nyt plejehjem op helt fra bunden, er, at få ”sat det rigtige hold”. Hvordan sammensættes bedst en helt ny personalegruppe? Mette Kayerød Jochumsen er netop nu i gang med at lave stillingsopslag og får samtidig mange henvendelser fra interesserede.

- Der skal gode stillingsopslag til for at hverve gode medarbejdere. Det vil sige medarbejdere, der skal kunne se de værdier, der skal være bærende på det nye plejehjem. Det handler om at finde de mennesker, der som mig, også finder deres drømmejob, forklarer hun.

Kristian Bräuner-Møller har, sammen med sin afdelingssygeplejerske, Marianne Brandstrup, allerede afholdt en række ansættelsessamtaler. Her har de ligeledes talt meget om værdier og holdninger.

- Vi taler meget om ansvar, respekt og tillid. Vi taler også om omsorg, både den plejefaglige, men også for hinanden. Og så bruger vi meget ordene ”ordentlighed” og ”rummelighed”. Faktisk er det sådan, at mange ansøgere selv bringer det på banen, inden vi når dertil. Det er dét, de vil, det er derfor de har søgt hos os, forklarer Kristian Bräuner-Møller.

Begge friplejehjem oplever altså at blive valgt til, netop fordi de har en udtalt værdibaseret tilgang til at drive plejehjem.

Moderne plejeboliger

Både for projektet i Kjellerup, der tæller 36 lejligheder, og projektet i Aarhus, der tæller 54 lejligheder, er der tale om helt moderne boliger af god kvalitet. Begge plejehjem ejes af Danske Diakonhjem, som trækker på en stor erfaring med at opføre, drive og administrere plejehjem. Det har Mette Kayerød Jochumsen oplevet helt konkret, som ny i organisationen.

- Jeg har besøgt en række andre friplejehjem og set, hvordan de gør tingene - og jeg stjæler med arme og ben, griner hun og forsætter så mere eftertænksomt, - jeg kan mærke, at de gerne vil give det fra sig, og det er dejligt at mærke. Mette Kayerød Jochumsen fremhæver den fleksible væg, der er en del af alle lejligheder på Kjellerup Friplejehjem, som et særligt nyt tiltag rent bygningsmæssigt. Væggen giver mulighed for individuel møblering og kan også helt tages væk, hvis man ønsker det.

På Aarhus Friplejehjem har man valgt at bygge tre 3-rums lejligheder. Det er ret nyt inden for plejehjemsbyggeri i Danmark, hvor en standardbolig oftest er 2-rums. Kristian Bräuner-Møller fortæller, at han til sin overraskelse allerede nu har indgået lejeaftale med 2 ægtepar på to af de større lejligheder. Han mærker desuden en stigende interesse for boligerne fra såvel pårørende som de ældre selv.

"Her er rart"

På kontoret i Vejle bliver der forsat arbejdet på højtryk – og det lyser langt væk hos de to forstandere, at der er mange forventninger, forestillinger og drømme, som det er svært at vente med at gøre til virkelighed. 

- Jeg glæder mig til at få liv ind på plejehjemmet, at åbne dørene for beboere, personale og frivillige og blive en del af byen, fortæller Mette Kayerød Jochumsen. Hun har et klart billede af, hvad det er for et plejehjem, hun ønsker at være med til at skabe i Kjellerup.

- Jeg ønsker mig, at Kjellerup Friplejehjem skal være et sted mennesker har lyst til at være, fordi ’her er rart’. Det skal emme af tryghed, livsglæde og stjernestunder – være dejligt, som kun et rigtig hjem kan være. Det skal være et sted, man føler sig velkommen… Folk har ikke travlt med at komme derfra, folk har lyst til at være  der – også mere end de skal! Det være sig personale og hele vejen rundt. Jeg kan se det for mig: Børn løber ind, smider skoene og åbner køleskabet - sådan er det jo hjemme hos mormor! – og sådan skal det være på Kjellerup Friplejehjem!

Kristian Bräuner-Møller har heller ikke svært ved at finde visionerne frem for det plejehjem, som Aarhus Friplejehjem skal blive.

- Jeg drømmer om at ordet ’rummelighed’ bliver kendetegnende, og at vi kan vægte individualitet, så vi formår at rette vores hjælp ind efter beboerne og deres behov. Det er ikke er dem, der skal rette sig ind efter os som institution! Jeg drømmer om, at vi skaber liv blandt beboerne, personalet og de frivillige.

Forstanderen uddyber, at han ønsker at sætte kvalitet i højsædet, prioritere et godt samspil med sundhedsstyrelsens tilsyn, udleve stor økonomisk ansvarlighed, gøre plejehjemmet til en uddannelsesinstitution og følge med tidens udvikling inden for nyeste evidensbaserede viden, samtidigt med at der holdes en rolig kurs med vægt på stabilitet.

- Det har kørt i smør for os, afrunder Kristian Bräuner-Møller. - Vi har fået en god aftale med kommunen og en god kontakt til visitationen. Vi kunne ikke ønske os en bedre start.

Ingen tvivl. Det er spændende at være del af et helt nyt projekt.  

Af: Line Munkøe, udviklingskonsulent ved Danske Diakonhjem

Aarhus Friplejehjem.

Aarhus Friplejehjem

Forstander Kristian Bräuner-Møller og afdelingssygeplejerske, Marianne Brandstrup, Aarhus Friplejehjem.

Mette Kayerød Jochumsen, forstander for Kjellerup Friplejehjem.

I området mellem boligerne på Kjellerup Friplejehjem skal der plantes træer og sås græs, så der er noget grønt at kigge ud på.

Her et blik udefra på det, der bliver til Orangeriet på Kjellerup Friplejehjem.