Bestyrelsesformand fylder 70 år

Kirsten Lehmann, bestyrelses-formand i Danske Diakonhjem, fyldte 9. marts rundt. Det blev fejret af forstandere og administration ved en reception d. 29. marts på Hotel Hedegaarden i Vejle.

Første kommunalt valgte formand

Kirsten Lehmann, der har siddet i Danske Diakonhjems bestyrelse i 18 år, er den første kommunalt valgte formand i Danske Diakonhjems historie. Bestyrelsen er nemlig sammensat af tre repræsentanter for diakonale uddannelsesinstitutioner, tre kommunalt valgte repræsentanter og en repræsentant for forstanderne på Danske Diakonhjems plejehjem. Kirsten Lehmann kan i 2017 fejre 10 år på formandsposten.  

Lyst og mod til udvikling

Næstformand i bestyrelsen, Flemming Christensen, bød de godt 50 fremmødte gæster velkommen og glædede sig over, at 70 år ikke er nogen alder og at formanden stadig er i topform og fuld af energi. - Og det var fødselarens begejstring for og evne til at drive stor udvikling, der var den klare, røde tråd i såvel Flemming Christensens, som i direktør, Emil Tangs, taler.

De seneste 10 år i organisationen har været gennemsyret af udvikling. Det være sig satsningen på friplejehjem og udvikling af området for at skabe reelle værdibaserede alternativer - en mulighed der opstod med ny lov i 2009; udvikling af plejehjemsdrift i Kina og åbning af det første dansk drevne plejehjem i Shanghai; et insisterende arbejde med at levendegøre og fastholde Danske Diakonhjems værdier blandt organisationens forstandere, medarbejdere og frivillige.

Der har været fart på med Kirsten Lehmann ved roret. Der er styret med sikker hånd, nogle gange på dybt vand, men altid med stort mod, humør, engagement og ordentlighed. Der var hyldest og gode ønsker til fødselaren fra hele organisationen.

 

Af: udviklingskonsulent, Line Munkøe.

Kirsten Lehmann, bestyrelsesformand i Danske Diakonhjem.

Bestyrelsesformanden ved siden af direktør, Emil Tang.

Næstformand, Flemming Kristensen, ønskede hjerteligt tíllykke.

Gæsterne synger for fødselaren.

Gaven bestod i et stort maleri af Zoran Juresa, en maler bestyrelsesformanden holder meget af.