Aarhus Friplejehjem indviet – med sang og gode forventninger til fremtiden

Det betød ingenting, at oktober havde fået sit tag i dagen med regn og grå toner, da de omkring 130 gæster og beboere samledes inden døre på det helt nye plejehjem på Slet Møllevej i Tranbjerg. Her var nemlig tændt lys, dækket op og stemmerne fra syv kvinder fra koret ”The Mammas” kom alle i møde med stemning og glæde.

Torsdag d. 8. oktober var officiel indvielse af Aarhus Friplejehjem. En fest, hvor flere af de nye beboere og pårørende deltog. –Og dem er der allerede mange af! For selvom Aarhus Friplejehjem blev taget i brug for blot en måned siden, er knap halvdelen af plejehjemmets lejligheder lejet ud. Blandt gæsterne var Danske Diakonhjems bestyrelse og administration, arkitekterne og projektleder, Ældrerådet, Aarhus Kommune og den lokale kirke desuden repræsenteret.

”Septembers himmel er så blå”

Forstander på Aarhus Friplejehjem, Kristian Bräuner-Møller, bød velkommen og sendte en tanke til den ellers så blå septemberhimmel inden alle sang – netop denne sang.  Så var der en overdådig buffet af tapas i bugnende mængder, der vidnede om at plejehjemmets eget køkken havde været fyldt af såvel travlhed som talent i timerne op til indvielsen. Det var husets første fest, og dem håbes der på mange flere af!

Fra ’swimmingpool’ til færdigt og flot plejehjem

I sin tale takkede, Bestyrelsesformand i Danske Diakonhjem, Kirsten Lehmann, alle involverede for deres indsats og ønskede tillykke med det fine resultat.

– Jeg har været her mange gange, først for at se på grunden, så til første spadestik, hvor det mest af alt lignede en swimmingpool, et stort hul med vand i. Nu står plejehjemmet her, fint og flot, og nu er det op til jer der bor, kommer og arbejder her, at gøre det til et godt hjem, lød opfordringen fra Kirsten Lehmann.

Rådmand positiv overfor borgernes frie valg

Dagens anden taler var Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Jette Skive. Hun ønskede beboere og personale tillykke med det dejlige sted med lyse rum, sansehave og udsigten til de åbne marker. Jette Skive bød også Danske Diakonhjem velkommen i kommunen. – Jeg går ind for det frie valg; det har vi haft flere år indenfor hjemmeplejen og nu er det tid indenfor plejehjemsområdet. Rådmanden fremhævede ligeledes at hun ser klare ligheder mellem Danske Diakonhjems værdier så som ’rummelighed’, ’respekt’, ’tillid’ og ’beboeren i centrum’ og de værdier Aarhus Kommune vægter på deres egne plejehjem.

En tryghedsellipse

Thomas Petersen fra KPF arkitekterne fortalte om tankerne med plejehjemmets udformning og om det lange forarbejde bag projektet. - Grunden i Tranbjerg er speciel og løsningen blev en ellipse, en tryghedsellipse med tryghed indadtil og udsyn fra alle rum i ellipsens periferi, fortalte Thomas Petersen. I bygningens centrum er et hjerterum, hvor man mødes og vil søge hen, beboere såvel som personale. Udendørs er der en legeplads til børn, fitnessområde til beboerne og mange hyggelige småkroge. Thomas Petersen takkede for det gode samarbejde med Danske Diakonhjem, som bygherre, og JFP som totalentreprenør på opførelsen af plejehjemmet. Orla Laursen fra JFP kvitterede med tak og lykønskning og overrakte forstander Kristian Bräuner-Møller en fotocollage af hele byggeprocessen.

Velkommen her i området!

Dagens sidste 3 talere bød, hver på sin måde, velkommen til det nye plejehjem, og viste åbenhed mod et kommende samarbejde. Jens Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus og medlem af Danske Diakonhjems bestyrelse, ønskede plejehjemmet alt godt med opstart og fremtid med hjemmets beboere i tankerne:

- Gid I aldrig må opleve en dag, hvor I siger ”der er ingen, der bærer mig”, gid I aldrig må opleve en dag, hvor I siger ”der er ingen, der værner om mig”, gid I aldrig må opleve en dag, hvor I siger ”der er ingen, der holder af mig”.  

Formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune, Kate Runge, koblede sig herpå. Med sine 25 år som embedslæge og kendskab til Danske Diakonhjem og Kristian Bräuner-Møller, forsikrede hun den fremmøste forsamling af beboere og gæster om, at en sådan dag aldrig ville komme. At indholdet vil være fyldt af hjertevarme, var hun nemlig ikke i tvivl om, og hun ønskede Danske Diakonhjem velkommen indenfor kommunegrænsen.

Menighedsrådsformand for Tranbjerg Kirke, Vagn Keseler, ønskede også friplejehjemmet tillykke og åbnede for et godt fremtidigt samspil omkring det kirkelige arbejde.

En stor oplevelse og unik mulighed

Forstander for Aarhus Friplejehjem, Kristian Bräuner- Møller, rundede dagen af med stolthed og glæde ved i dag at være nået så langt. Han fortalte om den helt særlige oplevelse, det har været at medvirke til indretning og skabelse af plejehjemmet sammen med en helt ny gruppe af medarbejdere. Kristian Bräuner- Møller rettede ligeledes tak til de forskellige samarbejdspartnere, Aarhus Kommune, lederkollegaer, personale og Danske Diakonhjem for frihed og råderum i projektet. Efterfølgende stod personalet klar til at vise interesserede gæster rundt i bygningen – beboernes hjem og deres nye arbejdsplads. 

Aarhus Friplejehjem er det første friplejehjem i Aarhus Kommune og Danske Diakonhjems 7. friplejehjem i Danmark. Se indslag fra dagen på TV2 Østjylland.

 

Af: Line Munkøe, udviklingskonsulent ved Danske Diakonhjem.

Fra venstre ses Emil Tang, direktør i Danske Diakonhjem, Kirsten Lehmann, bestyrelsesformand, Marianne Brandstrup Sørensen, afdelingssygeplejerske ved Aarhus Friplejehjem og Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Forstander ved Aarhus Friplejehjem, Kristian Bräuner-Møller, byder velkommen.

Det nye personale står på spring til at give en hjælpende hånd - iført deres helt nye turkise T-shirts.

Bestyrelsesformand i Danske Diakonhjem, Kirsten Lehmann, ønsker Aarhus Friplejehjem tillykke.

Orla Laursen fra JFP overrækker fotocollage til Aarhus Friplejehjem.

Afdelingssygeplejerske på Aarhus Friplejehjem, Marianne Brandstrup Sørensen, får skænket kaffen i dagens anledning.

Hjemmelavet kransekagekonfekt.

Kristian Bräuner-Møller siger tak til alle involverede og fortæller om den store oplevelse, det har været, at skabe et helt nyt plejehjem.

En glad og stolt leder...