Psykiatri

I Danske Diakonhjem driver vi også hjem, der henvender sig til psykiatriske beboere. De fleste af vores plejehjem har en særlig afdeling for demente beboere, og vi har et enkelt hjem, der udelukkende har demente beboere.

For alle vores plejehjem gælder det, at personalet er fagligt klædt på til og har erfaring med demente beboere.
I Danske Diakonhjem har vi også administrationsaftale med flere hjem, der har beboere med forskellige psykiatriske lidelser.

Du kan finde hjem for pskykiatriske beboere her

Hvis du vil vide mere om, hvad det vil sige, at vi har administrationsaftale med et hjem, kan du læse mere her.


Demens

Der kommer flere og flere demente ældre i Danmark. I Danske Diakonhjem har vi fokus på demens. Bl.a. når vi bygger nyt, har vi fokus på at indretningen er hensigtsmæssig i forhold til demente.

For alle beboere gælder det, at vi gerne vil kende deres livshistorie, når de flytter ind. Men det er især vigtigt ved demente beboere - når vi kender en dement beboers livshistorie, kan vi lettere give den demente oplevelser, der kan give glimt af genkendelse og vække gode minder.

Din livshistorie

Din livshistorie

Som beboer får du tilknyttet en kontaktperson, der besøger dig i dit hjem, inden du flytter ind på plejehjemmet - gerne sammen med din nærmeste pårørende. Det allervigtigste ved dette besøg er, at kontaktpersonen får din livshistorie fortalt i dine vante omgivelser og her lytter sig ind til, hvad der betyder noget for dig. Hvilke vaner har du til hverdag og fest? Hvad kan og vil du selv klare i en hverdag? I denne snak bruger vi energi på, at få øje på DETALJERNE. Det er værdifuld viden for at kunne skabe gode rammer for dit liv på plejehjemmet. 

PÅRØRENDE og netværk vil for mange også være en nøgle. Vi vil derfor gerne understøtte de positive relationer og roller, I havde før indflytning. 

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.