Hospice

Et hospice er et hjem for mennesker med behov for omsorg ved livets afslutning. Her ydes palliativ pleje, herunder smertelindring og åndelige omsorg for den døende.
I Danske Diakonhjem driver vi ikke selv hospicer, men vi har administrationsaftale med flere hospicer rundt om i landet.

Du kan finde hospicerne her

Hvis du vil vide mere om, hvad det vil sige, at vi har administrationsaftale med et hospice, kan du læse mere her.


Palliativ behandling

Verdens sundhedsorganisationen WHO definerer palliativ behandling som:

 

En indsats der fremmer livskvaliteten hos patienter og pårørende, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og aktiv behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel og åndelig art

WHO, 2002

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.