Hjemmepleje med værdier

At modtage hjemmepleje vil sige at modtage hjælp i dit eget hjem til opgaver, du ikke længere selv kan eller magter. Det indebærer også, at en medarbejder får dit hjem som arbejdsplads. Her er brug for nænsomhed, ydmyghed og respekt i måden, vi møder dig som borger, for at vi kan opbygge et godt samarbejde. Det er her vores værdimæssige afsæt gør en forskel for dig. Vi vil gøre os umage, når vi planlægger, så at du får hjælp fra de medarbejdere, du kender. Vi strækker os langt for at kunne imødekomme dine behov for pleje og praktisk hjælp. 

Frit valg

Der har været frit valg af leverandør af hjemmepleje, praktisk bistand og madservice siden 2003. Danske Diakonhjem er godkendt som leverandør i flere kommuner. Aktuelt tilbyder vi hjemmepleje tre steder i landet, det drejer sig om Varde www.blaabjerg-plejehjem.dk/frit-valg/hjemmeplejen/ , Sønderborg www.hjemmeplejesonderborg.dk/  og Odder www.friplejehjemmet-skovbakkehjemmet.dk/ . Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder – Du kan se en kortoversigt over, hvor vi har hjemmepleje her: hjemmepleje

Vi skal ikke tjene penge på dig

Det er vigtigt at fremhæve, at Danske Diakonhjem arbejder non-profit. Det betyder, at vi ikke skal tjene penge til aktionærer eller andre på de pleje- og omsorgsopgaver, og relaterede opgaver, vi udfører. Læs mere om vores formål her.

At se mennesket som unikt er centralt. Der er rum til individualitet og forskellighed. Det betyder, at vi ser mennesker på en særlig måde, fx lægger os i selen for at imødekomme ønsker frem for at sige, at "vi har retningslinjer".

Forstander for et af Danske Diakonhjems plejehjem

Filmfortælling

Fra filmen:

"For mig er det vigtigt, at beholde den hverdag, jeg kender, selvom jeg har brug for hjælp. Lone, hun kommer næsten hver eneste dag – og hun ved jo præcis, hvordan jeg vil have det. Ja, det er næste det samme, som hvis jeg var gift!"

Stykket fra filmen er optaget ved Danske Diakonhjems hjemmepleje i Sønderborg.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.