Danske Diakonhjem i Kina

I de forløbne godt 3 år er der tilbagelagt mange kilometer mellem Danmark og Kina, siden Erhvervsrådet under Udenrigsministeriet i starten af 2012 opfordrede Danske Diakonhjem til at engagere sig i etableringen af et plejehjem efter dansk model i det vestlige Kina. Danske Diakonhjems direktør, Emil Tang, bestyrelsesformand, Kirsten Lehmann, samt flere centralt placerede medarbejdere i organisationen har årene igennem foretaget flere rejser til Kina, mens forskellige kinesiske delegationer også har været på besøg i Danmark. Udover gensidig tilkendegivelse af interesse og udveksling af erfaringer, muligheder og ønsker, er dette konkret mundet ud i et plejehjemsprojekt i Jinshan-distriktet ved Shanghai. Vi har fundet en kinesisk samarbejdspartner, Zhou Baoyun, der er ejer af Yiheyuan ældrecenter.

Tro mod egne værdier

For Danske Diakonhjem har det været meget vigtigt, at vi har kunnet se os selv i projektet. Det har været centralt, at de standarder, værdier og den tilgang til pleje og omsorg, som vi arbejder efter i Danmark, kan videreføres i Kina. Selvfølgelig med stor respekt for den kinesiske kultur og de lokale forhold. 

Det havde derfor også stor betydning i mødet med Mr. Zhou, at mærke, at hans vision er at gøre noget godt for lokalbefolkningen ved netop skabe et plejemiljø efter dansk standard. Ifølge Mr. Zhou ønsker de kommende generationer af ældre borgere i Shanghai at bo i egne rummelige lejligheder, akkurat som vi ser det i dag i Danmark.

Ældrepleje fra et kinesisk perspektiv

Forud for lanceringen af projektet har Danske Diakonhjem brugt mange kræfter, tid og økonomi på at sætte sig ind i området og den kinesiske tankegang omkring ældrepleje. Blandt andet har vi i flere omgange haft medarbejdere i Kina i længere perioder på research-ophold.  Det har givet os en unik indsigt i, hvordan forskellige kulturelle faktorer har betydning for, hvordan mennesker lokalt ønsker at tilbringe deres ældreliv. Og det er en ambition for både Danske Diakonhjem og vores samarbejdspartner at sikre, at de forskellige løsninger går i spænd med lokale forhold, f.eks. i udformningen af aktivitetsområder og fællesarealer eller i måden uddannelse af det kommende personale tilrettelægges. 

Overskud til velgørenhed

Det er Danske Diakonhjems ønske at engagementet i Kina vil tilføre det kinesiske samfund viden og erfaring med etablering og drift af pleje- og omsorgsinstitutioner med høj kvalitet og et medmenneskeligt ansigt. Tanken er, at selvom plejehjemmet i Shanghai sandsynligvis vil blive beboet af de mere velstillede kinesere, da der er egenbetaling på en plejehjemsplads i Kina, vil der på sigt ske en afsmitning og bundfældelse af viden til gavn for alle kinesere – høj som lav. Herudover har der ligeledes i organisationen været en overvejelse på at kanalisere dele af et evt. overskud på driften af plejehjemmet ud i velgørende arbejde i det kinesiske samfund. 

Samarbejdsaftale underskrives

Der har på politisk niveau i Danmark været stor opmærksomhed på og ønske om, at vi udvikler og udnytter nye muligheder for eksport af dansk know how til Asien med tanke på det vækstpotentiale, det kan give i Danmark. 

Den 24. juni 2013 kunne  Yiheyuan og Danske Diakonhjem underskrive en formel samarbejdsaftale. Det fandt sted i historiske rammer hos Dansk Erhverv på Børsen i København. Danmarks daværende indenrigs- og økonomi-minister Margrethe Vestager var til stede og sagde bl.a. i sin tale, at indgåelse af denne aftale bekræfter de særligt gode relationer mellem Danmark og Kina.

Her underskriver formand for bestyrelsen i Danske Diakonhjem, Kirsten Lehmann, samarbejdsaftalen mellem Danske Diakonhjem og Yiheyuan. Til venstre på billedet er det Zhou Bayoun, der er ejer af Yiheyuan og Danske Diakonhjems samarbejdspartner i projektet. Til højre ses direktør i Danske Diakonhjem, Emil Tang.

Se indslag fra TV Avisen her 

De ældres nutid er vores fremtid, og at tage sig af de ældre er at tage hånd om os alle sammen. Kerneværdien i projektet – at imødekomme mennesker og deres forskellige behov – er en værdi, som vi deler og påskønner, og derfor støtter vi som lokal regering projektet. Og vi er sikre på, at samarbejdet mellem Shanghai Yiheyuan og Danske Diakonhjem vil resultere i det bedste fra begge verdener: Et førende ældrecenter i et smukt miljø med ledelse og service på et meget højt niveau.

Leder af den kinesiske delegation og minister for sociale forhold i Jinshan-distriktet, Li Huagui.

Det videre arbejde

Efterfølgende har Danske Diakonhjem arbejdet på at realisere de fælles planer om ældrecentret i Jinshan og har ligeledes fulgt byggeriet af plejecentret meget tæt.

Danske Diakonhjem har ansat 2 danske ledere på stedet, en overordnet og en sygeplejefaglig leder.  


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.