Dansk plejehjem i Kina

Der er nu 68 beboere på plejehjemmet og 258 beboere i seniorboligerne. 

Klubhuset er dagligt fyldt med aktivitet og glade ældre, der spiser, mødes, og er sammen om forskellige aktiviteter som spil, kalligrafi og håndarbejde. 

I efteråret 2017 fejrede Yiheyuan Elderly Care Center sit 2 års jubilæum, og det blev fejret med taler, sang og dans, digtoplæsning og dansk folkedans - en stor dag præget af taknemmelighed og tilfredshed med stedet.

Som noget nyt er de ældre begyndt at opdyrke et område med små kolonihaver, hvor de er travlt beskæftiget med at dyrke grøntsager, frugt og blomster. De ældre, der ikke selv kan være med til dyrkningen, har megen glæde af at komme omkring i kolonihaverne på stierne og på den måde følge med i aktiviteterne. 

I 2018 starter bygningen af næste etape af ældreområdet for alvor. 

 

Åbningsceremoni

D. 30 oktober 2015 oprandt den store dag: Yiheyuan Nursing Home, åbnede i Shanghai! Fejringen bød på taler – både på dansk og kinesisk. Fælles for dem var en stor taknemmelighed over, at plejecentret nu er virkelighed. - Og til allersidst skulle der – efter dansk skik – selvfølgelig klippes en ”snor” over som symbol på, at plejehjemmet nu åbnes. Der var mange, der hjalp til med dette, som man kan se på videoen. Se også indslag fra TV2 nyhederne

Uddannelse af personale til plejehjemmet

Yiheyuan plejecenters kommende medarbejdere skal igennem et uddannelsesforløb, der er udviklet i et samarbejde mellem Danske Diakonhjem og SOSU-skolen i Silkeborg. I sidste uge gik starten til uddannelsesforløbet. En rigtig god start med fuldt fokus på de opgaver, der ligger forude, og med nogle meget interesserede og aktive studerende.

Plejehjemmet

Plejehjemmet og ældreboligerne ligger i en lille nyopført mini-by, i en efter kinesisk standard, lille by, Zhujing. Den ligger i Jinshan-distriktet, som er et Shanghais mindste efter indbyggertal - til gengæld er det stort i areal.

Der er 200 plejehjemspladser og 800 pladser i ældreboligerne, Der er også et mindre hospital og et klub ("dagcenter") på området. 
I 2018 tages der hul på at bygge endnu 100 plejehjemspladser og endnu flere ældreboliger med fælles faciliteter, bl.a. en teatersal. 

Udsnit af det nye plejehjem i Shanghai

Plejebolig med dansk islæt

Åbning af aktivitetscenter

15. maj 2015 blev aktivitetscentret åbnet. Det fungerer nu som dagcenter og samlingssted for de ældre, der bor i seniorboligerne. Desuden er der næsten dagligt masser af besøgende fra både nær og fjern. 

 


Kinesisk præsentation af plejehjemmet

Der bliver i præsentationsvideoen lagt stor vægt på dejlige udenomsarealer, et godt sociale liv og mulighed for at dyrke forskellige aktiviteter. 

Danske Diakonhjems ledere i Shanghai, Torben Birkestrøm Madsen og Ulla Lindegaard Hjorth, fortæller ligeledes om deres tanker omkring det vi i Danske Diakonhjem kan tilbyde.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.