Takster

Driftsoverenskomster med kommuner

For hjem med kommunal driftsoverenskomst beregnes administrationshonoraret med 2% af de samlede brutto løn- og personaleudgifter for administration af plejehjemmet.

I 2017:
Administrationshonoraret beregnes med 4.500 kr. pr. bolig for administration af pleje- og ældreboliger
Administrationshonoraret beregnes med 26.954 kr. for administration af servicearealer.

I 2018:
Administrationshonoraret beregnes med 4.612 kr. pr. bolig for administration af pleje- og ældreboliger
Administrationshonoraret beregnes med 27.628 kr. for administration af servicearealer.

I 2019:
Administrationshonoraret beregnes med 4.732 kr. pr. bolig for administration af pleje- og ældreboliger
Administrationshonoraret beregnes med 28.346 kr. for administration af servicearealer.

I 2020:
Administrationshonoraret beregnes med 4.874 kr. pr. bolig for administration af pleje- og ældreboliger
Administrationshonoraret beregnes med 29.199 kr. for administration af servicearealer.

Honoraret reguleres årligt i henhold til KL's pris- og lønskøn.

Friplejehjem

For friplejehjem beregnes administrationshonoraret med 2% af de samlede bruttoudgifter for administration af plejehjemmet inklusive serviceareal.

Hospice

For hospicer beregnes administrationshonoraret med 2% af de samlede brutto løn- og personaleudgifter.

Forrentning af løbende mellemværende med Danske Diakonhjem

Forrentning af indestående er 0,5%
Forrentning af udestående er 6,0%


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.