Administrationsaftale

Danske Diakonhjem har administrationsaftaler med en række enkeltstående selvejende institutioner. En administrationsaftale indebærer at vi tager os af løn-, regnskabs- og administrationsopgaver. En institution, der har administrationsaftale med os, er også altid velkommen til at kontakte os for sparring på alle relevante faglige områder.

De hjem, der har indgået en administrationsaftale med os, deler ikke nødvendigvis vores værdigrundlag. 

Vil du vide mere?

Institutionerne køber sig til de administrative ydelser, og der er forskellige muligheder. Vil du vide mere om de forskellige muligheder er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Takster

Vil du vide mere om vores priser?

Se vores takster her

Specificeret aftale

Specificeret aftale

Vi indgår en specificeret aftale med hver enkelt samarbejdspartner med konkrete aftaler om følgende ydelser:

  • Budget
  • Regnskab
  • Ejendomsadministration
  • Rådgivning og byggeteknisk eftersyn
  • Rådgivning i forhold til driftsspørgsmål som: arbejdsmiljø, miljø, hygiejne, levnedsmiddelkontrol m.m.
  • Personalemæssige forhold som: normering, ansættelser og afskedigelser, overenskomster og konflikter m.m.
  • Rådgivning og netværk for lederen
  • Rådgivning i forbindelse med kommunale tilsyn og embedslægetilsyn

Løn

Danske Diakonhjems lønafdeling udfører administration, service og rådgivning inden for løn, overenskomst og rekruttering m.m. 

Læs mere her.

Regnskab & bolig

Danske Diakonhjems bolig- og regnskabsafdeling varetager alle regnskabsmæssige områder i forbindelse med opstart og drift af institutioner jf. gældende dansk lovgivning og god praksis.

Læs mere her

Stab

Danske Diakonhjem stabsfunktioner fordeler sig indenfor IT, bygning og organisation. De løser særligt opgaver af rådgivende karakter i forbindelse med opstart og drift af institutioner. 

Læs mere her.  

Kommunesamarbejdet

Vi har i Danske Diakonhjem lang og god erfaring med at samarbejde med et bredt udsnit af de danske kommuner. Vi ser det som en mulighed for at indgå i en gensidig værdifuld opgaveløsning på et væsentligt samfundsområde. Samarbejdet er formaliseret gennem en driftsoverenskomst - en samarbejdsaftale, der er tilpasset den konkrete opgave.

Den selvejende institution med driftsoverenskomst er tæt forbundet med den enkelte kommune og den kommunale økonomi, men har stadigvæk en frihedsgrad, som kan slå igennem på et værdimæssigt og innovativt plan. Som erfaren samarbejdspartner er Danske Diakonhjem garant for faglighed og driftssikkerhed.

EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.