Andre tilbud

I Danske Diakonhjem har vi mere end 60 års erfaring i at drive plejehjem, og vi er Danmarks største aktør inden for friplejeboliger. Men vi har også bevæget os ind på beslægtede områder, bl.a. hjemmepleje. I dag tilbyder vi hjemmepleje i tre kommuner: Odder, Varde og Sønderborg.

Derudover tilbyder vi at tage os administrationen for andre selvejende institutioner med egen bestyrelse. Vi indgår specificerede administrationsaftaler med vores samarbejdspartene.

Vi har indgået administrationsaftaler med både bofællesskaber, hospicer og psykiatriske botilbud.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.