Personale/faggrupper på Aarhus Friplejehjem

På Aarhus Friplejehjem er der ansat en bred vifte af forskellige faggrupper

Her er en diakon, sygeplejersker, Sosu-assistenter, Sosu-hjælpere, Ergoterapeut, ernæringsassistenter, husassistenter, teknisk serviceassistent og kontorassistent


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.